Onnellisten ihmisten kaupunki

 

Olen 35-vuotias helsinkiläinen varavaltuutettu, sotelautakunnan jäsen ja kahden lapsen äiti. Olen töissä europarlamentaarikko Heidi Hautalan erityisavustajana ja vihreiden kansainvälisten asioiden päällikkönä. Tällä hetkellä olen äitiyslomalla vauvan kanssa. Aiemmin olen tehnyt töitä kehitysministerin erityisavustajana ulkoministeriössä, Euroopan parlamentissa Brysselissä ja eduskunnassa kehityspolitiikan, ulkopolitiikan, ihmisoikeuksien, ja avoimuuden parissa. Haluan maailmasta tasa-arvoisemman, ekologisemman ja suvaitsevamman paikan.

Haluan Helsingistä onnellisen ja ympäristöystävällisen kaupungin, jossa

KAUPUNKITILA ON AVOIN KAIKILLE
Onnellisessa ja avoimessa Helsingissä on enemmän avointa julkista tilaa kulttuuritapahtumille sekä ihmisten luovuudelle ja kohtaamisille: Enemmän puistoja, autottomia katuja, kaupunkiviljelmiä, taidetta betonimuureihin, torikahviloita, bändikämppiä ja yhteisöllisiä esteettömiä kokoontumistiloja. Kiinteistöjä ei tule pitää tyhjillään, vaan ne on annettava kaupunkilaisten käyttöön.

Ilmastokin kiittää, kun autoilun pakkoa vähennetään paremmilla pyöräreiteillä, toimivalla joukkoliikenteellä, kivijalkakaupoilla, lähipalveluilla sekä esteettömällä ja eheällä kaupunkirakenteella. Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille!

KANNETAAN GLOBAALI VASTUU
Onnellinen ja avoin Helsinki kantaa globaalin vastuunsa suosimalla hankinnoissaan energiatehokkuutta, reilua ja luomua. Yhteistyökumppaneilta on vaadittava, etteivät ne toimi veroparatiiseissa. Helsingin on suojeltava Itämerta ja muututtava hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä satsaamalla uusiutuviin, raideliikenteeseen, rakennusten ekotehokkuuteen ja energian säästöön. Monikulttuurisessa Helsingissä on tilaa kaikille: maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen panostetaan nykyistä enemmän. Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti!
IHMISET JA ALUEET OVAT TASA-ARVOISIA
Onnellisessa ja avoimessa Helsingissä on tasa-arvoisia lähipalveluja, mahdollisuus käyttää palveluja riippumatta lompakon paksuudesta eikä ihmisiä juoksuteta luukulta toiselle. Tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja, perustulokokeilu ja tasa-arvoisia kouluja. Julkinen terveydenhuolto on saatava kuntoon, sillä terveyserot ovat kasvaneet liikaa. Nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava.

Kaupunkilaisilla on oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon. Tarvitaan yhteisöllistä asumista, myös ikäihmisille, ja kodit asunnottomille. Alueiden eriarvoistuminen estetään rakentamalla erilaisia asuntotyyppejä joka asuinalueelle.

Ihmisten kaupungissa ketään ei syrjitä. Miehille ja naisille maksetaan samaa palkkaa ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan. Myös äänettömien, kuten eläinten, puolta pidetään. Helsingissä on oltava tilaa olla onnellinen!

PÄÄTÖKSET TEHDÄÄN AVOIMESTI
Onnellinen ja avoin Helsinki toteutuu vain avoimella ja demokraattisella politiikalla. Tämä tarkoittaa muun muassa tiedon saannin helppoutta, vaaleilla valittua pormestaria ja riippumattomia päättäjiä. Kaupunkilaisten on voitava vaikuttaa vaalien välilläkin: esimerkiksi kotikulmia voisi suunnitella internetissä, ja päätöksenteossa on kuultava ihmisiä, joihin päätökset vaikuttavat. Onnellisten ihmisten kaupungissa merkittävistä kysymyksistä järjestetään kansanäänestyksiä.

Tule mukaan tekemään tilaa kaikille! Lue lisää teemoistani kunnallisvaaleissa 2012.

Laura on pitkäaikainen erityisavustajani jo eduskunnasta alkaen, sitten europarlamentissa, ulkoministeriössä ja nyt taas europarlamentissa. Laura on luotettava, asioihin paneutuva ja hauska. Hän on erinomainen kaupunkivaikuttaja, joka ottaa ihmisten huolet vakavasti.

Heidi Hautala, kehitysministeri

Tallenna