Tiedettä ja politiikkaa

Laura_Nordström_KP-1WebOlen väitöskirjatutkija, kesäyliopiston puheenjohtaja, kahden lapsen äiti Hakaniemestä, vihreä sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja varavaltuutettu. Ennen tutkimustyötä olin 10 vuotta töissä politiikassa, muun muassa europarlamentissa, ulkoministeriössä kehitysministerin erityisavustajana ja kansainvälisten asioiden päällikkönä.

Lue Helsingin yliopiston sivuilta lisää tutkimustyöstäni.

Helsingin päätöksenteossa olen saanut läpi mm. miljoonan lisärahan neuvoloille, yömetrokokeilun, hätämajoituksen kaikille, paperittomille terveydenhuollon, asukastalot ja jalkautuvan sosiaalityön pelastettua (lisää saavutuksiani). Haluan koti- ja synnyinkaupungistani Helsingistä ympäristöystävällisen ja yhdenvertaisen paikan, jossa on tilaa kaikille:

 • säilytetään lähineuvolat alle 1-vuotiaille
 • laadukkaampaa päivähoitoa, ei leikkauksia
 • satsataan nuorten mielenterveyteen
Lue lisää

Lapsiperheiden palveluiden puolustaja

Lapsiperheiden palveluihin tulee panostaa leikkaamisen sijaan. Vain näin saadaan lapsiperheiden eriarvoistuminen kuriin. Vähäosaisuus lähtee usein jo lapsuudesta. Tarvitaan ennaltaehkäiseviä palveluja, esimerkiksi resursseja kotipalveluun ja nopeaa pääsyä perheneuvolaan. Päivähoitopaikka on löydyttävä läheltä ja koulujen ei saa antaa eriarvoistua. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että neuvoloiden toimintaan ja lastenvalvojille on ohjattu lisäresursseja, perhekeskuksia perustetaan lähineuvoloita unohtamatta, riskiryhmän ensisynnyttäjille lisättiin kotikäyntejä ja neuvolatarkastuksia kokeillaan päiväkodeissa.

Mutta työtä vielä riittää. Lapsille parempi Helsinki tarvitsee:

-kaikki lapsiperheiden sotepalvelut yhden katon alle tuovat perhekeskukset toimintaan

-uhan alla olevat lähineuvolat on turvattava alle 1-vuotiaille.

-laadukkaampaa päivähoitoa: pienempiä päiväkotiryhmiä, päivähoitopaikka läheltä, psykologeja varhaiskasvatukseen, kielten oppimista ja kulttuuri- ja metsäretkiä. Ei hallituksen leikkauksia.

-satsaamista nuorten mielenterveyteen: matalan kynnyksen palveluja, erilaisia hoitomuotoja, tukea koko perheelle ja katkeamattomia hoitojaksoja.

kouluihin riittävä määrä terveydenhoitajia, psykologeja ja kuraattoreita.

-riittävästi resursseja lastensuojeluun ja perhehoitoon.

-edullinen iltapäivätoiminta kaikille halukkaille 1. ja 2. luokan oppilaille.

-maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

toimivaa imetystukea synnytyssairaaloihin ja neuvoloihin.

Tutustu kaikkiin vaaliteemoihini täältä.

 • kaikille tasa-arvoiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta
 • tehdään yhdessä feminististä kaupunkia
Lue lisää

Eriarvoisuus kuriin. Terveyskeskuksiin ilman jonoa.

On panostettava sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kaikilla helsinkiläisillä on tasa-arvoiset ja laadukkaat julkiset palvelut. Terveyseroja on kavennettava. Matalan kynnyksen palvelut ennaltaehkäisevät eriarvoistumista, syrjäytymistä ja köyhyyttä. Ihmisiä ei saa juoksuttaa luukulta toiselle, eikä mahdollisuus käyttää palveluja saa riippua lompakon paksuudesta tai sukupuolesta. Tämä on sotelautakunnassa päättämämme suunta, mutta tarvitaan enemmän ihmisten arkeen jalkautuvia palveluja ja kohtuuhintaista asumista. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että terveyskeskusjonoja on lyhennetty, aukioloaikoja laajennettu, kotihoitoon satsattu, asukastalot ja lähityö pelastettu, terveysneuvonta säilytettiin ja ensimmäinen hyvinvointikeskus aloittaa Kalasatamassa vuonna 2018. Kaikki sotelautakunnan saavutukseni löydät täältä.

Yhdenvertainen ja hyvinvoiva Helsinki tarvitsee:

-kaikille pääsyn uusiin hyvinvointi- ja terveyskeskuksiin, joissa saisi kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut integroidusti saman katon alta. Yhtenäinen hoitopolku on suunniteltava heti ensi tapaamisella moniammatillisesti.

-kaupunkilaisten pariin jalkautuvia uudenlaisia soten ja nuorisotyön lähipalveluja, esimerkiksi asukastaloissa. Muuten palveluverkkouudistus ei toimi.

-terveyskeskuksiin pääsyn ilman jonoa.

-soteuudistuksessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelujen turvaamisen. Valinnanvapaus ei saa heikentää tätä ja lisätä kustannuksia. Helsingille uudistuksessa jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, muun muassa nuoriso- ja asuntopolitiikalla, on tehtävä tosissaan, ei vain paperilla.

-selkeän koko kaupungin suunnitelman kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi ja asunnottomuus kuriin. Ryhmärakentamista ja parkkipaikkanormin väljentämistä.

feminististä kaupunkipolitiikkaa: kaikissa päätöksissä tulisi arvioida, heikentävätkö vai edistävätkö ne naisten tai miesten asemaa.

-kaupungin työntekijöille koulutusta kohdata seksuaalivähemmistöt.

-ihmisarvoisen vanhuuden: kotihoito kuntoon.

Tutustu kaikkiin vaaliteemoihini täältä.

 • tiivis ja esteetön vihreän luonnon kaupunki
 • kestävät, avoimet, reilut, lapsityövoima- ja veroparatiisivapaat hankinnat
 • katutaiteelle ilmaiset ja helpommat luvat
 • pyöräkaistat ja toimiva joukkoliikenne
Lue lisää

Vehreä, vastuullinen ja eläväinen kaupunki. Yömetro takaisin!

Luonnon ja ilmaston puolella pitää olla johdonmukaisesti: tarvitaan tiiviisti rakennettu Helsinki, joka myös kunnioittaa kaupunkiluontoa. Autoilun tarvetta vähennetään paremmilla pyöräreiteillä, julkisella poikittaisliikenteellä, kivijalkakaupoilla, lähipalveluilla sekä eheällä kaupunkirakenteella. Helsingin on on toimittava oikeudenmukaisesti ja reilusti myös globaalissa mittakaavassa (linkki: vastuunsa globaalista oikeudenmukaisuudesta). Tarvitaan avointa julkista tilaa eri ikäisten ihmisten luovuudelle, kohtaamisille ja tapahtumille. Kaupunkiviljelmien, katutaiteen, eloisien torien, autottomien katujen, kirjastojen ja asukastilojen puolesta!

Ilmastoystävällinen ja yhteisöllinen Helsinki tarvitsee:

-tiivistä rakentamista, unohtamatta kuitenkaan viheralueita ja esteettömyyttä. Hakaniemen rantaan täytyy tulla asuntojen lisäksi puisto, jotta rannat saadaan kaikkien asukkaiden käyttöön.

-kaikille oikeuden metsään, luonnonmukaista puistojen hoitoa ja kansallisen kaupunkipuiston. Keskuspuistossa säilytettävä mahdollisimman paljon metsää, Vartiosaaren rakentamispäätös on purettava ja Kivinokka säilytettävä edelleen.

-kestäviä, avoimia, reiluja, lapsityövoima- ja veroparatiisivapaita hankintoja.                

-toimivan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen. Länsimetron yhteydessä yömetro takaisin.

-Kaikille mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä. Helpompaa pyörien kuljetusta junissa, yli 30-vuotiaille täysipäiväisille opiskelijoille alennus ja 17-vuotiaat lastenlipun piiriin.

-lisää pyöräbaanoja, raiteita ja kaupunkibulevardit. Ruuhkamaksuilla rahaa joukkoliikenteeseen.

-ilmaisia ja helpompia lupia katutaiteen tekemiselle.

-avoimia julkisia tiloja kulttuuritapahtumille, juhlille, kaupunkiviljelmille ja muulle kokeilevalle toiminnalle. Suvilahden kaasukellot kulttuurikäyttöön! Kaupunki kuuluu ihmisille.

-hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotiekartta toimeen. Lisää energiansäästöä, viherkattoja ja aurinkopaneeleja katoille. Tuulivoimala Vuosaaren satama-alueelle.

enemmän kasvisruokaa kaupungin eri ruokaloihin.

Tutustu kaikkiin vaaliteemoihini täältä.

 • kotoutetaan sujuvammin
 • taataan hätämajoitus kaikille
 • työllistetään maahanmuuttajat
Lue lisää

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Juuri tällä hetkellä on elintärkeää puolustaa kaikkien, myös muualta tulleiden, oikeuksia. Globaalisti solidaarisessa Helsingissä on tilaa kaikille. Kaupunki, joka kohtelee maahanmuuttajia tasavertaisina yhteisön jäseninä, kohtelee varmasti hyvin myös muita asukkaitaan. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys rikastuttavat kaikkien kaupunkilaisten elämää. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että paperittomat saavat terveydenhuoltoa, hätämajoitusta järjestetään kaikille, maahanmuuttajien turvakoti pystyi jatkamaan toimintaansa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat pakolaiset saavat lisätukea.

Vastaanottavainen ja avoin Helsinki tarvitsee:

-sujuvampaa kotouttamista: kielenopetusta ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden kaupunkilaisten kanssa. Kehittämisessä kannattaa kuulla järjestöjä.

-jatkon hätämajoitukselle pakkasöinä kaikille.

-tukea maahanmuuttajien työllistymiselle ja yrittäjyydelle.

kansainvälisyyskasvatusta kouluissa.

-sotepalveluja ja neuvontaa eri kielillä.

paperittomille myös tarpeellisen kiireettömän terveydenhuollon.

Tutustu kaikkiin vaaliteemoihini täältä.

Kaikki vaaliteemani löytyvät täältä. Tule mukaan tekemään tilaa kaikille!

Laura on pitkäaikainen erityisavustajani jo eduskunnasta alkaen, sitten europarlamentissa, ulkoministeriössä ja nyt taas europarlamentissa. Laura on luotettava, asioihin paneutuva ja hauska. Hän on erinomainen kaupunkivaikuttaja, joka ottaa ihmisten huolet vakavasti.

Heidi Hautala, europarlamentaarikko ja entinen kehitysministeri

Voit tutustua minuun tarkemmin täällä. Arvoni ovat yhdenvertaisuus, ekologisuus, suvaitsevaisuus ja kyky kriittiseen ajatteluun. Haluan reilua politiikkaa, onnellisuuden asettamista etusijalle, vihreän maapallon, oikeudenmukaisemman ja suvaitsevan maailman, avoimemman ja yhdenvertaisemman kaupungin ja tiedon vapautta.

Kuvaaja Maria Santto

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna