Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet julki

Sosiaaliturvaa uudistetaan hiljaisuudessa. Uudistus vaikuttaa suuresti esimerkiksi nuorten tulevaisuuteen yhteiskunnan jäseninä. Olemme huolissamme uudistuksen toteutumisesta, sillä suurin osa poliittisista ryhmistä ei ole tuonut esille kokonaisvaltaista näkemystä siitä, mihin suuntaan sosiaaliturvaa tulee uudistaa.

Ihmisen elämä ei ole enää mekaanista putkessa siirtymistä opiskelusta työhön ja edelleen eläkkeelle. Elämäntilanteet muuttuvat: esimerkiksi työelämästä siirrytään takaisin opintoihin ja toisaalta työpaikkaa vaihdetaan useasti työuran aikana. Ihmisellä ei ole yhtä selkeää roolia koko elämänsä ajan, joten häntä on vaikea lokeroida johonkin nykysosiaaliturvan ahtaista laatikoista. Tarvitaan kokonaisvaltaisempi joustava ratkaisu tilkkutäkin sijaan, jotta roolista toiseen siirtyminen on helpompaa.

Meidän tavoitteemme sosiaaliturvan uudistamisessa ovat yksinkertaisuus, selkeys, ennustettavuus, joustavuus ja yksilökohtaisuus. Ratkaisuna tähän on vastikkeeton perustoimeentulo, jonka lisäksi tarvitaan joitakin harkinnanvaraisia tukia erityistarpeisiin. Ideologinen tavoitteemme on sama, vaikka käytännön toteutusmallit ovat erilaiset: Keskustan Opiskelijaliitto ajaa negatiivista tuloveroa ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto perustuloa. Heitämme pallon muille: tarvitsemme avointa arvokeskustelua siitä, mitkä ovat eri tahojen tavoitteet sosiaaliturvaa uudistettaessa, jotta päätöksiä ei tehdä vain kabineteissa.

Juha Iso-Aho
Puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto

Laura Nordström
Puheenjohtaja
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Kommentit on suljettu.