Vastaukset Helsingin Uutisten vaalikoneeseen

Helsingin uutisten koneessa vastaus valittiin akselilla ”eri mieltä – samaa mieltä”. Tässä olen merkannut asteikon siten, että ”täysin eri mieltä” on 1 ja ”täysin samaa mieltä” on 10. Vaalikonetta paheksun siitä, että oman kuvan tai lisätietojen lisääminen olisi ollut maksullista!

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän

Eri mieltä (1/10)

Päivähoito on hyvin tärkeä palvelu perheille.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla

Samaa mieltä (10/10)

Kaupunkilainen ansaitsee ihmisarvoisen vanhuuden. Monet vanhukset haluaisivat asua kotona, mutta eivät saa tähän tarpeeksi apua. Laitosmaisten asuinpaikkojen sijaan tulisi kehittää yhteisöllisempiä ja kodinomaisempia vanhainkoteja.

Lisää täältä

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

Eri mieltä (2/10)

Kielikoulutus on avainasemassa kotoutumisessa ja työllistymisessä. En usko kuitenkaan pakon auttavan oppimisessa. Oleellisempaa on taata nopea pääsy koulutukseen, pienet ja kohdennetut ryhmät, tarpeeksi pitkään kestävä koulutus ja mahdollisuus kielen käyttämiseen. Opetus pitää toteuttaa niin, että kielen opiskelu tuntuu mielekkäältä.

Maahanmuuton viisi teesiäni 

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni

Samaa mieltä (10/10)

Asuin itse lähellä uutta Hietaniemenkadun asuntolaa ja olin aktiivinen asuntolan puolustaja. Olin mukana muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ottamassa kantaa asuntolan puolesta silloin, kun julkisuudessa oli esillä lähinnä vastustusta.

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta

Eri mieltä (2/10)

Ihmistä ei pidä pudottaa turvaverkon ulkopuolelle.

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä

Samaa mieltä (9/10)

Lippujen hinnat ovat nykyisellään liian korkeita. Jotta saamme ihmisiä käyttämään enemmän joukkoliikennettä, on lippujen hinnat ainakin puolitettava. Maksuton joukkoliikenne on pitemmän tähtäimen tavoitteeni.

Mitä Helsinki voisi oppia Berliinin joukkoliikenteeltä

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat

Eri mieltä (2/10)

Helsingissä on yhteisesti poliittisesti sovittu periaate ettei työntekijöitä irtisanota säästösyistä.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä

Samaa mieltä (9/10)

Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Palvelut kannattaa tuottaa pääasiassa julkisesti, koska omaan tuotantoon voidaan vaikuttaa enemmän kuin ulkoisesti hankittuun. Ulkoistamisen riski on tempoilevuus (jos palveluntuottaja lopettaa toimintansa tai ei vaikka pärjää kunnan tarjouskilpailussa). Palveluja voidaan, jos se on laadun ja saatavuuden kannalta järkevää, täydentää ja monipuolistaa tarvittaessa, esimerkiksi kysynnän ylittyessä, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä

Eri mieltä (2/10)

Säästösyistä irtisanomisia ei pitäisi tehdä, sillä tästä on Helsingissä yhteisesti sovittu. Yleisellä tasolla irtisanomisen on oltava mahdollista, jos sille on painavat syyt.

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

Samaa mieltä (8/10)

Helsingissä ei toimi tarpeeksi hyvin poliittinen ohjaus, mikä johtuu osin siitä, että valtuutetut tekevät politiikkaa vain hyvin osa-aikaisesti. Kuukausipalkan maksaminen esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle voisi siis vahvistaa demokratiaa. Tässä on kuitenkin oltava varovainen, jotta johtavat päättäjät eivät erkane tavallisen ihmisen arjesta.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille.

Samaa mieltä (10/10)

On epäinhmillistä jättää romanikiertolaiset ulos esimerkiksi talvella. Kaupunki voisi olla aloitteellinen kerjäämisen vaihtoehdon löytämisessä.

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.

Samaa mieltä (9/10)

Koulujen eritytyminen on ongelma. Kannatan kuitenkin yleisestikin mielummin porkkanaa kuin keppiä. Eriytymiseen tulee puuttua satsaamalla kaikkien koulujen opetuksen laatuun (ja sitä kautta maineeseen), jotta niihin hakeuduttaisiin. Jo nyt koulut voivat saada positiivisen diskriminaation rahaa ja tätä tulee jatkaa. Tasa-arvoinen peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari, josta ei voi tinkiä. En kaipaa huippuperuskouluja, vaan mielekkäitä mahdollisuuksia painotuksiin lähikouluissa. Olen itse käynyt kielikoulun ja soisin tällaisen valinnaisuuden säilyvän.

Lisää kouluista

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264 e/kk).

Eri mieltä (2/10)

On hyvä, että vanhemmilla on mahdollisuus jäädä kotiin lastensa kanssa. Kuitenkin siitä muodostuu tasa-arvo-ongelma, koska kotiin jää yleensä nainen, jolloin naisten työllistymismahdollisuudet heikkenevät. Panostaisin siis ennemmin molempien vanhempien mahdollisuuksiin osa-aikatyöhön ja päivähoidon saatavuuteen ja laatuun, jotta vanhemmat luottaisivat enemmän päivähoitoon.

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista

Eri mieltä (1/10)

Kannatan rajoituksen sijaan lisätuen jatkamista päiväkodeille ja kouluille, jossa on paljon maahanmuuttajia. Joskus keskusteluissa on vastaesityksenä esitetty maahanmuuttajien minimimäärää, mikä on paljon loogisempi ehdotus.

15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi vetonaulakseen Guggenheim-museon.

Eri mieltä (3/10)

Kannatan taiteeseen satsaamista. En vastusta kategorisesti Guggenheimia, mutta prosessi ei ollut tarpeeksi osallistava ja ehdot olivat huonot. Helsingin tulee ennemmin panostaa kunnolla Helsingin kaupungin taidemuseoon ja rakentaa sille arkkitehtuurisesti kunnianhimoinen tila, johon voitaisiin luoda eri aloja yhdistävä inspiroiva taiteen keskus. Guggenheimin kuoppaaminen ei saa merkitä taiteeseen ja kulttuuriin investoinnin unohtamista.

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia pienempiä lähikirjastoja.

Eri mieltä (1/10)

Lähikirjastot tulee säilyttää. Tämän lisäksi tarvitsemme Keskustakirjaston, joka on ihmisten kohtaamispaikka ja josta löytyy paljon erilaisia palveluita.

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä terveysasemia.

Eri mieltä (3/10)

Tässä täytyy löytää tasapaino. On tärkeää, varsinkin vanhuksille ja pienten lasten vanhemmille, että laadukkaat terveyspalvelut löytyvät läheltä. Samalla on hyvä, että eri palveluita saa helposti samasta paikasta.

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi osa on kaupungin vuokra-asuntoja.

Samaa mieltä (10/10)

Asumisen hinta on karannut käsistä. Siksi on rakennettava lisää edullisia vuokra-asuntoja. Samalla alueiden eriarvoistumista estetään rakentamalla erilaisia asuntotyyppejä joka asuinalueelle: rikkaita ja köyhiä ei tule erotella.

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla reilusti pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.

Samaa mieltä (10/10)

On tärkeää vähentää autoilua, jotta hiilidioksidipäästöt saadaan laskuun ja kaupungista vapautuu tilaa kevyelle liikenteelle ja joukkoliikenteelle. Autoilua tulee hillitä myös kaavoittamisella ja ruuhkamaksuilla. Jotta ihmiset todella saataisiin siirtymään autoista joukkoliikenteeseen, tulee yhteyksiä ja palvelua parantaa. Pitäisi myös lisätä pyörän kuljettamisen mahdollisuuksia joukkoliikenteessä, esimerkiksi ruuhka-aikana junassa. Näin ihmiset voisivat joustavasti yhdistää joukkoliikenteen ja pyöräilyn.

Lue pyöristä joukkoliikenteessä mm. täältä.

20. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vanta ja Sipoo on liitettävä yhdeksi kaupungiksi, jotta seutua voidaan kehittää kokonaisuutena

Samaa mieltä (9/10)

Pääkaupunkiseudun kunnat kannattaa yhdistää siten, että esimerkiksi yleistasoisesta kaavoituksesta, asuntopolitiikasta, joukkoliikenteestä ja erikoissairaanhoidosta päätettäisiin yli nykyisten kuntarajojen. Näin ehkäistään verokilpailua, saadaan säästöjä ja ehkäistään alueiden ja ihmisten eriarvoistumista. Samalla on kuitenkin vahvistettava lähidemokratiaa tekemällä osa päätöksistä nykyisiä kaupunkeja pienemmillä alueilla. Yhdistämisestä voisi järjestää kansanäänestyksen.

Yksi vastaus artikkeliin “Vastaukset Helsingin Uutisten vaalikoneeseen”

  1. Jussi Miettunen sanoo:

    Ajankohtaisia asioita,joista pitää pystyä tekemään päätöksiä demokrattisesti.Osittain kipeitäkin päätöksiä.Esim.vukra-asuntojen määrä on vähäinen ja se aiheuttaa vaikeuksia ja muita ongelmia.Pääosin samaa mieltä kanssasi.KiitosLaura.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *