EU globaalina toimijana

Lupasin kirjoittaa vihreiden EU-työryhmälle tiivistetyn luonnoksen otsikolla ”EU globaalina toimijana”. Olen kirjoittanut jo aiemmin työn alla olevasta EU:n korjausohjelmastamme ja EU:n kehittämisen lähtökohdista.

Tässä tekstiluonnosta, onko kommentteja?

Unionin on huolehdittava sisäisten ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, jotta se voi uskottavasti kaikissa ulkosuhteissaan toteutettaa samoja periaatteita. EU on onnistunut nimenomaan rauhanprojektina, jota tehtävää on jatkettava ulkosuhteisiin. EU:lla on myös annettavaa multilateralismissa ja globaalin hallinnan kehittämisessä.

EU:n yhteisen ulkopolitiikan puuttuminen on suuri ongelma. Jäsenvaltiot edistävät tahoillaan omia ulkopoliittisia tavoitteitaan ja murentavat yhteistä viestiä. Tämän on muututtava: EU:lla pitää olla yksi yhtenäinen ääni kansainvälisessä politiikassa. Sillä tulee olla yhtenäinen edustus YK:ssa, turvaneuvostossa sekä YK:n alajärjestöissä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Ulkopolitiikasta on voitava päättää määräenemmistöllä. Euroopan parlamentin valtaa tulee lisätä ulkopolitiikassa mm. budjetista päätettäessä ja kansainvälisten sopimusten neuvotteluvaiheessa jo aikaisemmin kuin lopullisena hyväksyjänä.

EU:n ulkosuhdehallintoa on vahvistettava ja sen tulee edistää ulkopolitiikan johdonmukaisuutta. Kaikissa päätöksissä on huomioitava vaikutukset ihmisoikeuksiin, rauhaan, tasa-arvoon ja köyhyyden sekä ympäristöhaittojen vähentämisen. Kehityksen mittarit on uudistettava ottamaan huomioon talouskehityksen ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset.

EU:n tulee noudattaa ulkopolitiikassaan laajentumisneuvotteluista tuttua ehdollista ulkopolitiikkaa: yhteistyötä syvennetään, kun neuvottelukumppani edistää ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokratiaa. Unionin kaikissa sopimuksissa kolmansien maiden kanssa on oltava sitovat lausekkeet ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta. Näiden toteutumista on seurattava järjestelmällisesti. Energiariippuvuutta ei luoda epädemokraattisiin maihin, jotka polkevat ihmisoikeuksia.

Euroopan unionin on kannettava vastuunsa maailman köyhyydestä, ihmisten hädästä ja ympäristön tuhoutumisesta. Eurooppalainen elämäntapa on asteittain sopeutettava vastaamaan eurooppalaisten suhteellista osuutta luonnonvaroista ja energiasta.

YK:n vuosituhattavoitteita ei ole vielä saavutettu. Unionin ja sen jäsenmaiden tulee siksi lisätä kehitysponnistelujaan ja -rahoitustaan. 0,7-tavoite on saavutettava. Kauppa-, ulko-, maatalous- ja turvallisuuspolitiikan on johdonmukaisesti tuettava asetettuja kehityspoliittisia tavoitteita.

EU:n on lakattava vaatimasta kehitysmailta niiden rahoitusmarkkinoiden vapauttamista. Suora budjettituki sidotaan ihmisoikeuksien, köyhyyden vähentämisen, demokratian ja naisten aseman kehitykseen. Kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia tuetaan aktiivisesti. Kannustetaan jäsenmaita tekemään yhteisiä kehitysohjelmia.

EU:n on toimittava alkuperäiskansojen sekä muiden vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi, syrjinnän vähentämiseksi ja omien elinkeinojen, asuinseutujen ja elämäntapojen vahvistamiseksi.

EU:n tulee olla aktiivinen globaalin aseistariisunnan puolestajapuhuja ja julistauduttava ydinaseista vapaaksi vyöhykkeeksi. Unionin aseviennin koodisto on muutettava laillisesti sitovaksi.

EU:n on lisättävä resurssejaan konfliktien ehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa. Siviilikriisinhallinnan voimavarojen on oltava vähintään yhtä suuret kuin sotilaallisen kriisinhallinnan. Sotilaallisten operaatioiden on perustuttava YK-mandaattiin. Yhteisiin EU-operaatioihin on saatava Euroopan parlamentin suostumus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *