Sosiaali- ja terveyslautakunnan 1. kokous

Ensi tiistain lautakunnan ensimmäisen varsinaisen kokouksen esityslistan löydät täältä.

Isoimpana asiana on tämän vuoden käyttösuunnitelma eli suunnitelma siitä, mitä painotuksia viraston noin kahdella miljardilla eurolla tehdään Helsingissä tehdään lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi. Eri toimintojen yhdistäminen yhteen virastoon on mahdollisuus jonojen purkamiseen ja ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön ja terveydenhuoltoon panostamiseen. Vuoden 2013 budjetti on 1,4 % viime vuoden budjettia suurempi, mutta palkankorotusten jälkeen reaalisesti pienempi.

Sosiaali- ja terveystoimen strategisiksi tavoitteiksi esitetään: a) edistetään helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia, b) kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja, c) turvataan hoitoon ja palveluihin pääsy ja palvelun laatu, d) varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö ja heidän hyvinvointinsa. Voimassa ovat myös sitovat tavoitteet, kuten pitkäaikaisasunnottomien määrän vähentäminen 190:llä.

Ensi vuoden aikana mm. laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä koskeva suunnitelma, jolloin määritellään tämän painopisteet. Selvitetään myös alueellisen sosiaalityön sijoittuminen (mistä kirjoitettaan Hesarissakin). Tälle on löydettävä paikka.

Tälle vuodelle on tulossa 20 uutta lääkäri-hoitajaparia, minkä pitäisi auttaa palveluihin pääsyä. Lisäksi aloitetaan alle 25-vuotiaiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastukset, mikä on tärkeää terveyserojen edistämisen näkökulmasta. Helsingissä on 9000 alle 25-vuotiasta toimeentulotuen saajaa, joista 60 prosentilla ei ole palkkatuloja tai ensisijaisia etuuksia.

Toinen merkittävä asia listalla on Kampin kappelin sosiaalityön jatkosta päättäminen. Sinne ehdotetaan jatkettavan neljän sosiaalialan työntekijän sijoittamista. Tämä sinänsä on esimerkki matalan kynnyksen sosiaalityöstä, jollaista pitää olla enemmän. Rajaako se kuitenkin pois ihmisiä, kun yhteistyö tapahtuu kirkon kanssa? Pitäisi samanlaista toimintaa olla tarjolla muillekin uskonnollisille ja ei-uskonnollisille yhteisöille?

Näiden asiakohtien lisäksi sovitaan mm. lautakunnan menettelytavoista, järjestöjen määrärahoista päättämisen prosessista, Porolahden hammashoitolan tilapäisestä sulkemisesta, muutamasta kaavalausunnosta ja tuettuun asumiseen liittyvästä lausunnosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *