Sotelautakunnassa päätetään vuoden 2014 toiminnasta

Tänään sotelautakunnan tärkein asia on vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Siihen kiteytyvät monet tämän vuoden tärkeät päätökset. Suunnitelma seuraa budjettia (2 163 miljoonaa euroa), joka on hyvin tiukka.

Onneksi budjettineuvotteluissa onnistuttiin saamaan kahdeksan miljoonan lisäpotti, josta ohjataan äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoito- ja lääkäripalveluihin 1,4 milj. euroa ja ehkäisevän lastensuojelun palveluihin 1 milj. euroa. Näillä varmistetaan erillisrahoituksella (LASU) toimineiden äitiys- ja lastenneuvolanpalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen jatkuvuus sekä vahvistetaan lasten mielenterveyspalvelujen hoitoketjua yhteistyössä HUS:n lastenpsykiatrian kanssa.

Lautakuntaan jäi jaettavaksi 5,6 miljoonaa euroa, joista nyt esitetään menevän 0,3 milj. euroa jalkautuvan lähityön turvaamiseen sekä 1,5 milj. euroa Suezinkadun vaikeavammaisten palveluasumisyksikön ja päivätoimintakeskuksen sekä Paula-kodin käyttöönottoon vuoden 2014 aikana. Lähityö siis jatkuu ja jalkautuvaa työtä alkavat tehdä muutkin aluetyön työntekijät, mutta tänään pitää vielä huolehtia, ettei lähityö supistu liikaa. Loput rahat menevät kotihoidon vahvistamiseen ja mm. HIV-palveluihin, mielenterveyteen ja neurologisiin konsultaatioihin.

Hyviä asioita perheiden ja nuorten tukemisessa ovat tänä vuonna myös perhekeskuspilotti (joka yhdistäisi neuvolaa laajemmin kaikki tarvittavat palvelut), ensimmäistä lastaan odottavien kotikäynnin käyttöönotto ennen synnytystä ja alle 25- vuotiaiden terveystarkastukset.

Terveys- ja päihdepalveluissa ostopalveluja vähennetään kustannussyistä. Samoin laitospaikkoja vähennetään, mutta resursseja laitetaan avohoitoon (mm. Haartmanin sairaansijoja korvataan Malmin uuden sairaalan päivystyspoliklinikalla ja vanhusten osalta laitoshoidosta siirretään resursseja palveluasumiseen). Tähän haluamme kuitenkin vielä varmistusta, jotta palveluiden taso ei heikkene. Jokaisen varsinaisen päätöksen kohdalla on varmistuttava, että avohuollon panostukset korvaavat laitospaikkojen vähentämisen.

Vammaistyössä kehitysvammahuollon asiakkaille valmistuvat Mörssärinaukion ja Aurinkolahden ryhmäkodit, jotka vähentävät laitospaikkoja 19 paikalla. Vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuu Muurikujan ryhmäkoti, joka lisää asumispalvelupaikkoja 13 paikalla.

Myös sähköisillä palveluilla ja käyntejä korvaavilla hoitopuheluilla kevennetään palvelumallia. Neuvonnan palveluaika laajennetaan iltoihin ja viikonloppuihin. Kaiken tämän keskellä on tärkeää kuunnella asiakkaita ja siksi tehdään tyytyväisyyskyselyt muutamissa palveluissa. Suunnitellaan myös selvitys vuodelle 2015 varhaiskasvatus-, nuoriso-, opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä liikuntalautakunnissa tehtyjen päätösten terveysvaikutusarvioinneista vuodelta 2014.

Mukana on pitkään taistelemamme paperittomien terveydenhuolto aiemmin päätetyn mukaisesti. Sitä ei mitenkään eriytetä budjetissa, joten siihen ei osoiteta mitään erillisrahaa, vaan se on osa ihan normaalia toimintaa.

Toinen asia, josta olemme paljon vääntäneet on järjestöjen avustukset. Viime vuoden lopussa saimme estettyä suuren avustusrahojen leikkauksen, kun lisäsimme rahaa avustuspottiin. Määrärahallisesti potti oli jopa vuotta 2013 suurempi, mutta rahoitettavaksi oli siirtynyt aiemmin ostopalveluina järjestettyjä palveluita, mikä siis tarkoitti vähemmän rahaa muille järjestöille. Virastopäällikkö ei kuitenkaan käyttänyt (perustuen jakokriteereihin) pieniin avustussummiin niin paljon kuin oli allokoitu (ja koska viime vuoden korjaus ei kaikkea korvannut), joten kokonaissumma laskee jonkin verran. Tämä pitää huomioida, kun tehdään vuoden 2015 budjettia.

Muita ikävämpiä asioita on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien maksuttoman ruokailun loppuminen (voivat saada apua toimeentulotuen kautta). Toinen asia, josta tänään vielä keskustellaan on, minkälaiset muotoilut palvelusetelien osalta tehdään.

Kysyin tuttavilta ja virastolta viime kokouksen alla, kuinka neuvolan takaisinsoitto on toiminut. Viraston mukaan järjestelmä toimii nyt, mutta tuttavilta sain todella ristiriitaista palautetta. Osan mielestä se toimii (varsinkin sähköinen palvelu), osan mielestä viime aikoina ei ollut päässyt läpi ja toisaalta on vaikea vahtia takaisinsoittoa. Virastolta sain vastauksen, että nyt vuoden aluksi oli ollut vaikea ruuhkahuippu, jolloin palvelu oli toiminut normaalia huonommin. Takaisin yritetään soittaa kolme kertaa ja juuri synnyttäneet ja kiireiset kysymykset menevät jonossa ohi. Olisi tärkeää kuulla myöhemmin, alkaako palvelu taas toimia paremmin vuoden alun ongelmien jälkeen.

Muut kirjoitukseni liittyen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *