Perhekeskukselle etsittävä tilat

Tiistaina sosiaali- ja terveyslautakunnassa on taas monia tärkeitä asioita päätettävänä. Yhtenä asiana tiedoksi otetaan selvitys terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen tiloista.

Selvityksen mukaan keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukselle ei ole muita taloudellisesti mahdollisia tiloja kuin Maria, jota olemme pitäneet liian vaikeasti saavutettavana esimerkiksi huonojalkaisille vanhuksille. On vaikea nähdä, ettei tosiaan toista tilaa olisi, joten tästä täytyy jatkaa pohdintaa.

Selvitys toteaa myös, ettei perhekeskukselle ole vielä löydetty tällä aikataululla tilaa keskustasta. Aion tehdä esityksen, että tilaa etsitään pikaisesti myös muualta kuin keskustasta. On erikoista, että näin ei ole tehty, sillä olemme lautakunnassa myös tätä vaatineet.

Perhekeskus on todellinen edistysaskel, sillä siinä yhdistetään kaikki perheen ja alle kouluikäisen lapsen palvelut saman katon alle. Perhekeskuksissa olisi siis neuvolan, psykologin, perhetyön, lastensuojelun ja eri terapioiden palveluja. Näitä on hahmoteltu viiteen paikkaan (Kallio, Laakso, Malmi, Kontula ja Vuosaari), mutta muista kuin Kalliosta ei ole tehty päätöksiä. Olemme tosin painottaneet, että koska pienen lapsen kanssa liikkuminen voi olla vaikeaa, perheiden kohdalla palvelun pitää olla lähellä. Siksi perhekeskuksien lisäksi tarvitaan useita lähineuvoloita, jotka on tarkoitettu erityisesti alle 1-vuotiaiden tarkastuksiin. Tämä periaate myös hyväksyttiin syksyllä.

Valtuusto päätti, että perhekeskusta tulisi pilotoida jo viime vuonna. Syksyllä lautakunta asetettiin tavallaan nurkkaan, kun meille annettiin vaihtoehdoiksi joko lykätä asiaa Kalasataman aseman valmistumiseen (vuoteen 2018, jolloin perhekeskus sijoittuisi Kallion terveysaseman tiloihin) tai sijoittaa se Kallioon jo ennen tätä. Ei olisi ollut järkevää häätää kalliolaiset terveysasemaltaan pois johonkin paikkaan ja taas uudelleen vuonna 2018 Kalasatamaan. Tuolloin kirjoitin, että pilotille tulee löytyä muut tilat, sillä vastustin ylipäänsä Kallion terveysaseman lakkauttamista. Kun Kallion lakkauttaminen tästä huolimatta meni läpi, oli hyvä päätös sijoittaa Kallioon edes perhekeskus vuonna 2018.

Tässä yhteydessä päätimme:

a) Ennen pilotointia konkretisoidaan tarkemmin, miten jalkautuvat, lähi-, sähköiset ja kotiin vietävät palvelut toteutetaan käytännössä. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi mahdollisimman nopeasti.
b) Perhekeskuksen pilottikohteen tarkempi suunnitelma tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. Tätä ennen Tilakeskus selvittää perhekeskuspilotointia varten tarvittavat tilat vuodelle 2015.

Jälkimmäisellä tarkoitettiin nimen omaan myös muualta kuin keskustasta tilojen selvittämistä. Tätä ei ole nyt tehty, joten se täytyy vihdoin tehdä, jotta tässä hyvässä uudistuksessa päästään eteenpäin.

On erittäin hyvä, että vuoden 2015 käyttösuunnitelman yhteydessä päätimme, että perhekeskusmallia kokeillaan jo tänä keväänä muilta osin kuin eri palvelut integroivan tilan osalta: esimerkiksi 3-vuotiaiden terveystarkastusten järjestämistä päiväkodeissa kokeillaan eli perheen ei tarvitse erikseen liikkua neuvolaan tämän takia. On kuitenkin vielä tarve selvittää, löytyisikö tiloja kokonaisen keskuksen kokeiluun lähitulevaisuudessa.

Muut kirjoitukseni liittyen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

3 vastausta artikkeliin “Perhekeskukselle etsittävä tilat”

 1. Laura Nordström sanoo:

  Muita asioista tiistaina ovat:
  1) Hangonkadun vieroituksen siirtyminen Malmin sairaalaan: tästä olemme saaneet pyydettyämme laajat selvitykset, joiden mukaan vierotukseen pääsy (ja hoitotilat) paranee uudistuksen myötä.
  2) kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus (suurin osa on kaupungin omaa toimintaa)
  3) Myöhästyneistä vuoden 2015 avustushakemuksista päättäminen: tämä on tosi hankala ja ikävä juttu, sillä hakijana on Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö, jotka tarvitsisivat rahaa vuokriin elintarvike- ja vaatejakelun pisteelleen. Järjestö oli unohtanut hakea avustusta. Mutta miten voisimme hyväksyä tämän, koska silloin kaikki muutkin myöhästyneet hakemukset pitäisi hyväksyä? Todella ikävää.
  4) Hankalin kohta on vammaisten tukeen liittyvät kysymykset. 16.12. kokouksessa päätimme torpata sillä kertaa vammaisten tukiin tehtävät (heikentävät) tarkistukset seuraavasti:
  ”Kuljetuspalvelujen osalta lisätään toimintakyvyn arvioinnin tukena fysioterapeuttien tekemiä tutkimuksia ja koematkoja. Varmistetaan, että tehdään määräaikaisia päätöksiä vain silloin, kun asiakkaan toimintakyvyssä on odotettavissa paranemista. Tilausjärjestelmästä irrotettujen asiakkaiden suhteen ei tehdä tarkistuksia”
  ”Vammaistyön lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen yhteensovittamisen suhteen ei tehdä mitään muutoksia, ennen kuin aiheesta tuodaan lautakuntaan ennen tätä selvitys, jossa kuvataan tehtävien muutosten budjettivaikutukset sekä vaikutukset harkinnanvaraisen palvelun määrään”
  Henkilökohtaisen palvelutarpeen arviointiin ei tehdä muutoksia, ennen kuin lautakunnalle on esitetty selvitys, mitkä ovat muutoksen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset henkilökohtaisen avun määrään ja sen saamisen kriteereihin.”

  Jälkimmäistä selvitystä ei ole tehty, keskimmäinen kyllä. Nyt virasto esittää seuraavat muutokset:
  – Matkojen tilausjärjestelmästä irrotettujen asiakkaiden osalta tehdään tilannearvio ja päätösten tarkistukset. (Joudumme siis uusimman aiemman esityksemme, että näin ei tehdä.)
  – Henkilökohtaisen palvelutarpeen arviointia tarkennetaan niin, että henkilökohtainen apu kohdentuu välttämättömään avun tarpeeseen ja vältetään päällekkäisiä palveluja.
  -Tehostetaan vammaistyön lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen yhteensovittamista niin, että harkinnanvaraista palvelua voidaan kohdentaa sitä eniten tarvitseville henkilöille. (Tästä meille ei ole siis annettuu vaatimaamme selvitystä.)

  Nämä kohdat vaativat siis muokkauksia, kommentit ovat tervetulleita.

 2. Laura Nordström sanoo:

  Esitykseni meni läpi:
  Vastaehdotus 1
  Puheenjohtaja Maija Anttila teki jäsen Laura Norströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava teksti: ”Lautakunta kehottaa virastoa aktiivisesti ja mahdollisimman nopeasti etsimään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa tiloiltaan riittävän kokoisen keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen paikan. Keskuksen pitää sijaita lautakunnan 7.10.2014 hyväksymien linjausten perusteella hyvien joukkoliikenneyhteyksien solmukohdissa. Marian sairaalan alue ei täytä näitä kriteereitä. Keskustan te-hy keskuksen paikka on erittäin merkittävä kokonaisuuden kannalta. Siksi sen on täytettävä sote-verkon uudistamisen kriteerit.”

  Vastaehdotus 2
  Jäsen Laura Nordström teki jäsen Hannu Tuomisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan ”Lautakunta velvoittaa virastoa jatkamaan yhdessä tilakeskuksen kanssa perhekeskuksen pilotointia varten tarvittavien tilojen etsintää muualta kuin keskustasta ja tuomaan pilotoinnin kokonaissuunnitelmaehdotuksen lautakunnalle mahdollisimman nopeasti.”

 3. Laura Nordström sanoo:

  Tässä, mitä vammaisten tuille tapahtui: https://www.lauranordstrom.fi/2015/01/28/paatokset-vammaisten-tuista/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *