Asukastalojen toiminta turvattava

Tänään sosiaali- ja terveyslautakunnassa annoimme lausunnon kaupunginhallitukselle Helsingin asukastalojen hallinnoinnista. Kannatimme niiden säilyttämistä soteviraston hoidettavana, toisin kuin on ollut esillä.

Nykyisellään Helsingissä on noin 40 asukastaloa, joista noin 10 on soteviraston pyörittämiä. Päätökset tänään koskivat jälkimmäisiä. Halusimme, että tämä tärkeä toiminta voi jatkua edelleen. Asukastalot ovat matalan kynnyksen paikkoja, jotka palvelevat muun muassa nuoria työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, maahanmuuttajia ja eläkeläisiä. Paikalla on tukea ja ohjausta palveluihin antavat sosiaalialan ammattilaiset.

Talot ovat myös avoinna ihan kaikille, esimerkiksi kaupunkilaisten omaehtoiselle kokouksille ja muulle toiminnalle iltaisin. Lähidemokratian olohuoneita?

Erityisen tärkeä syy pitää asukastalot soteviraston hallinnassa on kuntouttava työtoiminta, jota siellä toteutetaan. Voimaan tulevassa sosiaalihuoltolaissa yksi kunnassa tuotettava toiminta on sosiaalinen kuntoutus, mikä tarkoittaa tehostettua tukea mm. sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Tähän asukastaloja tarvitaan.

Palveluverkkouudistus tulee keskittämään sosiaali- ja terveyspalveluita, joten päätimme jo aiemmin, että palveluiden on jalkauduttava, jotta ne eivät karkaa liian kauas. Tässäkin asukastalot ovat paikallaan: jo nyt useassa talossa käy säännöllisesti terveydenhoitaja mittaamassa kävijöiden verenpaineita ja sokeriarvoja. Tällaista toimintaa tarvitaan lisää.

Vain viisi järjestöä ilmoitti voivansa ylläpitää asukastaloa. Vaikka järjestöjen kanssa pitää lisätä yhteistyötä, lautakunnan enemmistö ei nähnyt, että kokonaan järjestöille siirtäminen olisi mahdollista. Samoin näkivät asukastalojen henkilöstö ja kävijät. Pysyminen soteviraston alla varmistaa ammattimaisuuden, jatkuvuuden ja maksuttomuuden.

Asukastalot lisäävät kaupunkilaisten toimintakykyä, elämänhallintaa, työllistymistä, vapaaehtoistyötä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tätä ei pidä heikentää!

Kokouksessa oli muutenkin raskas esityslista. Pöydälle jäivät Apotin hankinta, ruotsinkielisten palveluiden selvitys, vammaisten tukien tarkistukset (joiden heikentämistä vastaan olemme kamppailleet) ja suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys- ja sosiaalineuvontapalvelujen hankinta.

Päätimme mm. gastroskopian (eriarvoistavaa vaikutusta seurattava) ja kotihoidon palvelusetelistä, talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta (sain läpi prioriteetiksi perhekeskuksen pilotin), toimintakertomuksesta, kesäaukioloaikojen supistuksista ja turvallisuuspalvelujen kilpailutuksesta. HSL-lippu-uudistuslausuntoon meni läpi seuraavat tärkeät linjaukset:

-Sosiaali- ja terveyslautakunta pitääkin tärkeänä, että liikuntarajoitteisille, näkövammaisille ja vanhuksille tarjotaan jatkossakin alennuksia kuten nykyisinkin.

-Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä pyörätuolien ja lastenvaunujen käyttäjille suunnatut edut on pidettävä ennallaan. Myös rollaattorien ja muiden apuvälineiden käyttö on huomioitava.

Muut kirjoitukseni liittyen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *