Sotelautakunnassa sateenkaarinuoret ja adoptiopalvelut

Tänään sotelautakunnassa käsiteltiin mm. (jälleen kerran) Apottia ja muutamia hankintoja ja kilpailutuksia.

Isoimmista asiosta ruokahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelma jäi pöydälle. Tulen seuraavalle kerralla tekemään muutosesityksen siitä, että lautakunta seuraa säännöllisesti kilpailutuksen vaikutuksia (valtuuston päätöksen mukaisesti laatua, hintaa ja henkilöstön asemaa) ja on valmis niiden perusteella myös muuttamaan suunnitelmia. Tämä liittyy viime vuonna kohauttaneeseen Palmia-päätökseen.

Jonkin verran palautetta tuli etukäteen kaupungin kansainvälisten adoptiopalvelujen jatkosta eli mahdollisesta siirrosta järjestöille. Tämän päivän kokouksessa ei asiasta päätetty vielä mitään, eikä ollutkaan tarkoitus päättää, kun asiana oli vain pelkästään jatkoluvan hakeminen. Toiminnan mahdollinen muutos on siis virastossa vasta vain harkinnassa.

Toimme lautakuntalaisina selkeästi esille, että haluamme asiasta enemmän lisätietoa ennen kuin voimme asiaan ottaa kantaa. Asia on todella vasta alustavissa keskusteluissa ja olemme nyt tuoneet esille, että ennen mitään selkeämpää linjan muodostusta tarvitsemme asiasta esittelyn. On kuitenkin vielä auki, onko tämä lautakunnan päätösvallassa oleva asia vai onko se vain sitä otto-oikeudella. Adoptioneuvonta jatkaa joka tapauksessa kaupungin palveluna.

Pyysin vastauksia seuraaviin kysymyksiin, mikäli asiassa lähdetään etenemään:
-Mitä tapahtuu lapseksiottamisen jälkeiselle palvelulle, jos kaupungin toiminta siirretään järjestöille?
-Miten adoptioneuvonta jatkuu ilman linkkiä itse adoptiotoimintaan?
-Miten kaupungin solmimat yhteydet lastenkoteihin jatketaan, kun siirto tehdään järjestöille?
-Miten hoidetaan adoptiotoiminnan tietouden yhteys neuvolaan ja päivähoitoon (ottaen esim. huomioon, että nyt on meneillään lapsi – ja perhepalvelu-uudistus)?
-Mitkä ovat toiminnan kustannukset ja mikä kustannusvaikutus lopettamisesta?
-Saavathan kaupungin jonossa olevat ihmiset varmasti palvelun loppuun saakka?

Toisena tärkeänä asiana oli sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistäminen palveluissa. Saimme viraston toiminnasta tästä paljon lisätietoa ja yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa lausuntoa parannettua seuraavilla muutosesityksillä, jotka tuovat selkeästi sen esille, että asiaa on kartoittava tarkemmin mahdollisten jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tehtävä:

Lisätään lausunnon loppuun: ”Sateenkaarinuorten kohtaamisessa on kysymys paljon laajemmasta kuin seksuaaliterveyteen liittyvästä asiasta, ja tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta tarvitaan siksi kaikissa niissä yksiköissä, joissa työskennellään nuorten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että keskeisten nuorten kanssa työskentelevien henkilöstöryhmien osaamista sateenkaarinuorten kohtaamisessa kartoitetaan henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja täydennyskoulutusta järjestetään havaitun tarpeen mukaan.

Lautakunta suosittelee selvittämään mahdollisuutta yhteistyöhön järjestöjen kanssa.”

Poistetaan kappaleesta 3 virke ”Pätevyysvaatimusten edellyttämien tutkintojen suorittaneilla voidaan katsoa olevan perustason tiedot sukupuolen ja sukupuolisen suuntautumisen moninaisuudesta.”

Muut kirjoitukseni liittyen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *