Mitä olemme saaneet aikaan sotelautakunnassa

Viimeiset vuodet olen kahlannut läpi loputtomat määrät esityslistoja ja liitteitä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia varten ja vääntänyt asioista kokouksissa. Miten helsinkiläiset ovat hyötyneet tästä paperisodasta? Seuraavien edistysaskeleiden vuoksi on kannattanut puurtaa:

(ajantasaistettu maaliskuussa 2017)

1) Paperittomien terveydenhuolto: Päätimme, että Helsingissä kaikki paperittomat saavat kiireellistä hoitoa ja raskaana olevat ja alle 18-vuotiaat lapset kiireetöntä hoitoa samaan hintaan kuin kaupunkilaiset (lue myös ja hankalasta prosessista).

2) Perheiden palvelut

3) Matalan kynnyksen palvelut

4) Eriarvoisuus ja terveyserot

 • Palvelusetelien vakinaistamisen yhteydessä pidettiin kiinni siitä, että lautakunta päättää niistä yksitellen eriarvoistuminen huomioiden. Ennen valtuustokauden loppua tulee eriarvoistamisesta vielä selvitys. Jos tämä osoittaa huonoja tuloksia, pitää yksittäisistä seteleistä myös voida luopua.
 • Aloitettiin alle 25-vuotiaiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastukset, mikä on tärkeää terveyserojen edistämisen näkökulmasta.
 • Saimme lautakunnalta eteenpäin hyvät kannat ongelmalliseen soteuudistukseen ja valinnanvapauslainsäädäntöön.

5) Palveluun pääsy

 • Terveyskeskusjonot ovat lyhentyneet ja lyhentyvät paljon. Vuonna 2013 lisättiin 20 uutta lääkäri-hoitajaparia ja 2016 17 paria. mikä auttaa palveluihin pääsyä.
 • sähköinen asiointi parantunut, esimerkiksi toimeentulotukea voi hakea sähköisesti. Chat-toiminta on aloitettu, mm. neuvolassa. Asiakaspalautteen rooli on kasvanut.
 • vieroitushoitoon pääsy tehty ympärivuorokautiseksi
 • Vuonna 2017 virasto selvittää kouluterveydenhuollon terveydenhoitajamitoituksen perusteet ja maahanmuuttajalasten tarvitsemat erityistarpeet ja varautuu niiden perusteella korjaamaan mitoitusta. Lisäsimme tähän myös 50 000 euroa.
 • Laajennettua terveyskeskuksen ja neuvolan aukioloaikaa (7-20) kokeillaan Vuosaaressa.
 • Päätimme, että selvitetään sosiaalityöntekijöiden resurssit suhteessa asiakasmääriin ja paljonko tilanteen korjaaminen maksaisi.

6) Palveluverkkouudistus parantaa myös palveluun pääsyä ja takaa moniammatillisen avun: Tulevaisuudessa pompottelu luukulta luukulle lakkaa, kun palvelut saa yhdestä paikasta.

 • Lue linjoistamme ja mitä painotuksia saimme mukaan täältä ja täältä sekä omista lähtökohdistani ja pohdinnoistani
 • Vaatimuksena on kuitenkin, että palvelut eivät karkaa liian kauas kaupunkilaisista. Siksi vaadimme tälle vuodelle tarkemman suunnitelman siitä, miten lähellä olevat eli jalkautuvat, kotiin tuotavat ja sähköiset palvelut toteutetaan.
 • Kalasatamassa avautuu ensimmäinen hyvinvointikeskus vuonna 2018.
 • Takaisinsoitto palautettiin vuoden 2017 pilottikohteisiin Vuosaaren, Töölön ja Vallilan terveyskeskuksiin.

7) Hätämajoituksen järjestäminen kaikille tarvitsijoille

8) Järjestöjen tuki

9) Yleinen sotestrategia valtuustokaudelle

Vihreät lisäsivät luonnokseen mm. nuorten syrjäytymiseen puuttumista, maahanmuuttajien huomioimista, matalan kynnyksen palveluja ja lapsiperheiden tukemista (mm. perhe- ja neuvolatyön yhteistyön vahvistaminen). Sain läpi vielä valtuustostrategian mukaiset lisäykset siitä, että erityistä tukea tarvitsevissa perheissä tulisi tehdä kotikäynti jo odotusaikana ja että toisaalta varmistetaan toimeentulotuen päätösten tasalaatuisuus, oikeudenmukaisuus ja takaisinperinnän toteutuminen.

10) Budjetti: neuvotteluissa on aina neuvoteltu hieman lisää rahaa sotepalveluihin (tosin lisäresurssit olisivat tarpeen).

 • Esimerkiksi vuoden 2014 budjettiin onnistuttiin saamaan kahdeksan miljoonan lisäpotti, josta ohjataan neuvoloihin 1,4 miljoonaa euroa ja ehkäisevän lastensuojelun palveluihin miljoona euroa.
 • Vuonna 2016 saimme 9,4 miljoonaa lisää kotihoitoon, terveyskeskusjonojen purkuun, toimeentulotukeen ja pakolaisten palveluihin.
 • Vuodelle 2017 saimme 11,5 miljoonaa terveyskeskusjonojen purkuun, omaishoidon tukeen, perhehoitoon, kouluterveydenhuoltoon, ikääntyneiden kotona asumisen tehostettuun ja palveluasumisen tukemiseen.

11) Rakennemuutos laitosvaltaisuudesta pois: Vanhustenhoidossa siirrytään laitosvaltaisuudesta kotihoitoon ja palveluasumiseen ja toisaalta lastensuojelussa laitoshoidosta perhehoitoon. Kysymysmerkkinä tässä, erityisesti vanhusten kohdalla, on resurssit. Olemme vaatineet niiden riittämistä, mutta sen toteutumista on ollut hankala hamottaa, joten päätimme, että meille tuodaan vuoden 2016 aikana selvitys siitä, miten valtuustokauden aikana laitospaikkojen vähentäminen on kompensoitu resurssilisäyksillä avohuollossa. Kotihoitoon lisättiin vuonna 2016 20 uutta vakanssia.

12) Sateenkaarinuoret: Linjasimme, että keskeisten nuorten kanssa työskentelevien henkilöstöryhmien osaamista sateenkaarinuorten kohtaamisessa kartoitetaan henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja täydennyskoulutusta järjestetään havaitun tarpeen mukaan.

13) Adoptiopalvelu: Palvelua ollaan luovuttamassa kansainvälisten adoptioiden vähentyessä järjestöille. Olen huolehtinut, että tämä tapahtuisi siten, että tiedonkulku, yhteistyö ja nykyasiakkaiden palvelut toimivat.

14) Vammaisten palvelut

 • Tässä olemme joutuneet olemaan lähinnä puolustuskannalla (kts. alla), mutta linjasimme HSL-lippu-uudistuksessa, että liikuntarajoitteisille ja vanhuksille tarjotaan jatkossakin alennuksia ja näkövammaisille ja pyörätuolilla liikkuville (sekä lastenvaunujen kanssa) matkat ovat ilmaisia.
 • Ns. irroitettuja matkoja saatiin säilytettyä enemmän kuin alunperin pelättiin.
 • Kehitysvammaisten asumisyksiköiden vuokrien jyvityksestä päätettiin helpotuksista.

Ikävimpiä häviöitä lautakunnassa ovat olleet muun muassa vammaisten tukien heikentäminen ja Kallion terveysaseman lopettaminen. Olemme myös vaatineet omaishoidon tuen kiristysten tarkistamista (lautakunta ei ole niistä päättänyt ollenkaan).

Lautakunnan jäsenyys ei ole ollut aina helppoa aikana, jolloin resurssit eivät ole käytännössä lisääntyneet, vaikka väestömäärä eli palveluiden mahdolliset käyttäjät ovat. Samalla olemme luotsanneet uutta virastoa, joka toi sosiaali- ja terveyspalvelut vihdoin yhteen.

Muuten valtuustokauteen on liittynyt monia vihreitä saavutuksia. Henkilökohtaisesti tärkeimpiä ovat olleet muun muassa Lapinlahden sairaalan saaminen asukkaiden käyttöön ja yömetro, joka valitettavasti tosin jäi tässä vaiheessa vasta kokeiluksi.

Täältä voit lukea tavotteistani lautakunnassa valtuustokauden alussa.

Kaikki kirjoitukseni sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *