Vastauksia Keskuspuistosta

Pitääkö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää nykyisessä laajuudessaan? * Kyllä

Keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Kun kaavoituksessa edetään, tulee pitää huolta, että arvokasta metsää ei kaadeta ja Keskuspuistoa ei kavenneta liikaa. Hämeenlinnanväylän bulevardi tulee toteuttaa viimeiseksi ja huolella siten (esimerkiksi kapeampana Maunulan ja Pirkkolan kohdalla), että Keskuspuiston arvokasta luontoa ei tuhota. Mahdollinen rakentaminen voidaan sovittaa rajatuille reuna-alueille, kun ensin tehdään kattavat vaikutusarvioinnit eikä menemällä syvälle metsään.

Oletko valmis ottamaan yleiskaavan uuteen tarkasteluun Keskuspuiston osalta? * EI

Valtuusto on yleiskaavasta jo päättänyt. Keskuspuistosta olisi voitu tehdä osayleiskaava. Nyt tulevassa kaavoituksessa on pidettävä huolta siitä, että Keskuspuisto ja sen arvokas luontoalue säilyvät mahdollisimman laajana eli rakentamista ei tehdä niin paljon kuin yleiskaava mahdollistaa.

Kannatatko sitä, että yleiskaavan toteutusohjelmassa Keskuspuistoon ei kaavoiteta rakentamista ja säilytetään Keskuspuiston nykyiset asemakaavat? EOS

Kuten todettu, Keskuspuisto on säilytettävä mahdollisimman laajana, mutta tämä ei tarkoita, että nykyisen Hämeenlinnanväylän pientareilla ei voisi mitään rakentaa. Arvokkaaseen metsään ei kuitenkaan pidä koskea ja Keskuspuistoa ei saa liikaa kaventaa. Siitä näkökulmasta vastauksena on ”kyllä”, mutta koska jotain hyvin pientä rakentamista voidaan ajatella, olisi vastaus ”ei”. Siksi vastaukseni on tähän ”En osaa sanoa”. Pitää myös tutkia, voisiko joitain alueita ennallistaa puistoksi, vaikkapa parkkialueita, mikä myös olisi muutos nykytilanteeseen.

Oletko valmis muuttamaan Hämeenlinnantien bulevardisointia niin, että Keskuspuistoon ei rakenneta? * Kyllä

Bulevardi tulee toteuttaa niin, että arvokasta luontoa ei tuhota. Tämä voidaan tehdä muun muassa niin, että katua kavennetaan, siirretään tai rakennetaan risteysten ulkopuolella vain yksi talorivi nykyisen väylän pientareelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *