Helsingin kaupunkiluonnon puolesta

Vastasin kyselyyn Helsingin kaupunkiluonnosta:

1. Kannatan jo rakennettujen tilojen ja rakennetun kaupunkiympäristön tehokkaampaa käyttöä viheralueille rakentamisen sijasta.

Kyllä

Tarvitaan tiiviisti rakennettu Helsinki, joka kuitenkin kunnioittaa kaupunkiluontoa. Tarvitaan myös kaikille oikeuden metsään, luonnonmukaista puistojen hoitoa ja kansallisen kaupunkipuiston. Keskuspuistossa on säilytettävä mahdollisimman paljon metsää, Vartiosaaren rakentamispäätös on purettava ja Kivinokka on säilytettävä edelleen.

2. Metsien hakkuita tulee vähentää Helsingissä ja hallittu hoitamattomuus ottaa entistä vahvemmaksi periaatteeksi metsänhoidossa.

Samaa mieltä

Helsingissä tarvitaan luonnonmukaisempaa metsien hoitoa.

3. Tieteellisellä tutkimuksella todetut kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutukset tulee ottaa konkreettisemmin huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Samaa mieltä

Luonnolla on hyvin suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Vehreyttä tarvitaan kaupunkiin.

4. Voimistamalla viherrakennetta hillitään ilmastonmuutosta ja torjutaan ilmastonmuutoksen haittoja.

Samaa mieltä.

Helsingin tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotiekartta on saatava toimeen. Nielujen lisäksi tarvitaan lisää energiansäästöä, viherkattoja ja aurinkopaneeleja katoille. Tuulivoimala Vuosaaren satama-alueelle!

5. Kannatan laajan kriteerin mukaisen idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin.

Samaa mieltä.

Helsinki tarvitsee Kansallisen kaupunkipuiston.

6. Mikäli yleiskaava tulee uuteen käsittelyyn, olen valmis vaatimaan kaavan avaamista uuteen suunnitteluun niin, että siitä saataisiin kaupunkiluontoa paremmin turvaava.

En osaa sanoa.

Valtuusto on yleiskaavasta jo päättänyt. Yleiskaava on hyvä suunta erityisesti täydennysrakentamisen (jota tarvitaan!) näkökulmasta, mutta yksityiskohdista, varsinkin luonnon näkökulmasta, tarvitaan syvällisempää keskustelua ja kaavoitusta vielä. Keskuspuistosta olisi voitu tehdä osayleiskaava. Nyt tulevassa kaavoituksessa on pidettävä huolta siitä, että Keskuspuisto ja sen arvokas luontoalue säilyvät mahdollisimman laajana eli rakentamista ei tehdä niin paljon kuin yleiskaava mahdollistaa.

7. Yleiskaavan kaupunkiluontoverkosto on toteutettava elinvoimaisena myös niiltä osin kuin verkosto on kuvattu liitekartalla, jota ei ole tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi.

Samaa mieltä.

8. Kaikkien maankäyttöön liittyvien hankkeiden negatiiviset (suorat ja välilliset) vaikutukset lähiluontoon on pyrittävä minimoimaan hankkeen kaikissa vaiheissa.

Samaa mieltä.

Paremmalla suunnittelulla ja toteutuksella voitaisiin säästää paljon luontoa.

9. Helsingissä on enää vähän luonnontilaisia rantametsiä, jotka muodostavat rantaluonnon kanssa arvokkaita elinympäristöjä ja maisemallisia kokonaisuuksia. Ne tulee säästää tuleville kaupunkilaisille suojelemalla niitä kulumiselta ja pirstomiselta.

Samaa mieltä.

Helsingin rannat ja meri tekevät kaupungista ainutlaatuisen.

10. Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2015-2024) yhteydessä tehdyssä metsäverkostoselvityksessä määritellyt Helsingin metsäverkostolle keskeiset alueet (yhteensä 960 ha, ks. kuva) on turvattava rakentamiselta.

Samaa mieltä.

Tässä voidaan tehdä paljon seuraavissa kaavoitusvaiheissa. Samaan hengenvetoon on todettava, että Helsinkiin tarvitaan yleiskaavan viitoittamalla tiellä uusia asuntoja, mutta tämä täytyy tehdä mahdollisimman paljon luontoa ja metsää säästämällä.

11. Kaupunkimetsien pirstoutumista tulee välttää kaupunkisuunnittelussa ja viheralueiden kehittämisessä.

Samaa mieltä.

12. Rakennettu kaupunginosapuisto ei korvaa lähimetsää.

Samaa mieltä.

Puistot ovat toki myös hyvin tärkeitä kaupunkilaisille. Olen esimerkiksi, että Hakaniemen rantaan täytyy tulla asuntojen lisäksi puisto, jotta rannat saadaan kaikkien asukkaiden käyttöön.

13. Helsinki tarvitsee liito-oravansuojeluohjelman.

Samaa mieltä.

14. Helsingin alueen suojeltua maapinta-alaa tulee kasvattaa tulevan vaalikauden aikana nykyisestä noin 2,5 prosentista 5 prosenttiin

En osaa sanoa.

En osaa suoralta kädeltä sanoa, onko 5 % varmasti oikea määrä, mutta luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen on oikea suunta.

15. Olen valmis äänestämään ryhmäkuria vastaan kaupunkiluonnon hyväksi.

Kyllä.

Vihreillä ei ole ryhmäkuria.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *