Lisää jalkautuvia palveluja

Kuinka moni muistaa, että vuoden 2013 lopulla uutisoitiin Helsingin kaduille jalkautuvien lähityöntekijöiden toiminnan uhkaavan päättyä? Tässä on yksi esimerkki, miten kuntapolitiikalla voidaan vaikuttaa. Me sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätimme tuolloin, että 0,5 miljoonan euron leikkaamisen sijaan jalkautuvaan sosiaalityöhön panostettiin 300 000 euroa.

Käytännössä siis jalkautuva lähityö saatiin pelastettua, vaikkakin vähemmillä resursseilla ja työntekijämäärällä kuin ennen. Tämä on merkittävää, sillä palvelujen tulee mennä sinne, missä ihmiset ovat.

Lähityö on todella arvokas matalan kynnyksen palvelu helsinkiläisille. Lähityöntekijät jalkautuvat kaduille, toreille ja puistoihin etsimään ja ohjaamaan avuntarvitsijoita sirpaloituneiden palvelujen piiriin. He ovat suora linkki kaupunkilaisten ja viranomaisten välillä. He auttavat ulkona asuvia tai ratkovat ristiriitoja naapurustossa. Esimerkiksi lähityöntekijät jalkautuivat lakkautusuhkaa ennen Hietaniemenkadun palvelukeskuksen liepeille ja saivat vähennettyä konfliktitilanteita.

Tällaista ei saa aikaiseksi etäältä virastosta käsin! Tästä toiminnasta säästäminen ei olisi ollut todellista säästämistä, vaan kustannusten, erityisesti inhimillisten, lisäämistä

Toinen tavoitteemme on ollut jalkautuvan työn saaminen osaksi kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Vuoden 2014 alussa muodostettiin jalkautuvan työn tiimi, johon sijoitettiin lähityö, leipäjono-, Kampin kappelin, yhdyskunta- ja kriisimajoitustyöntekijät. Nyt vuodelle 2017 saimme perustettua neljä uutta vakanssia jalkautuvaan sosiaalityöhön, kun perustoimeentulotuen tekemisestä vapautuu aikaa.

Kuitenkin panostuksia jalkautuviin palveluihin tarvitaan vielä paljon enemmän. Olemme lautakunnassa päättäneet, että kun sosiaali- ja terveyspalvelut keskittyvät saman katon alle hyvinvointi- ja terveys-, perhe ja monipuolisiin palvelukeskuksiin, tulee palveluja jalkauttaa nykyistä paremmin ihmisten pariin heidän arkeensa. Tällä hetkellä tähän ei ole vielä tarpeeksi konkreettisia suunnitelmia. Tarvitaan siis selkeä suunnitelma siitä, miten moniammatilliset matalan kynnyksen palvelut saadaan sinne, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat: kirjastoihin, päiväkoteihin, kauppakeskuksiin ja vaikkapa asukastaloihin, joissa jo järjestetään asukkaiden tarpeista lähtevää toimintaa. Jalkautuvien palvelujen puolesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *