Lautakuntaa ei informoitu neuvoloiden sulkemisesta

Nyt pilotoitava lisää kotikäyntejä ja lähineuvolapisteitä

Helsingissä on tehty hyvä päätös tuoda perheiden palvelut saman katon alle perhekeskuksiin. Samalla kuitenkin sotelautakunta on jo vuonna 2014 päättänyt, että Helsingissä ei ole vain muutamia jättikeskuksia, vaan näiden lisäksi lähineuvoloita, joissa järjestetään varsinkin alle 1-vuotiaiden tarkastukset, joita on usein pikkuvauva-aikana. Tämä periaate on moneen kertaan vahvistettu, muun muassa yksimielisesti vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan aloitteestani.

Onnistuimme lautakunnassa siinä, että ensimmäinen perhekeskus aloittaa nyt kesällä aiemmin kuin oli alunperin tarkoitus. Paikka löytyi Itäkeskuksesta. Kuitenkin tammikuun vuoden 2016 lautakunnan päätöksessä Itäkeskuksesta tehtiin kaksi merkittävää muutosta alkuperäiseen esitykseen:

1) ”Pilotin yhteydessä selvitetään yhdessä käyttäjien kanssa, miten erityisesti alle 1-vuotiaiden neuvolatarkastukset järjestetään myös tarkoituksenmukaisesti jalkautuvina lähipalveluina.”
2) ”Hyväksyessään esityksen lautakunta esittää poistettavaksi esityksen kohdan ”Tilojen käyttöönoton yhteydessä luovutaan vähintään samasta määrästä tiloja, mitä Itäkadulla otetaan käyttöön. Irtisanottavat ja vapautuvat tilat täsmentyvät myöhemmin.”” (tästä päätti kuitenkin kaupunginhallitus toisin)

Eli lautakunta on tuossa vaiheessa tuonut esille, että kaikkia neuvolapalveluja ei voi keskittää Itäkeskukseen. Tuolloin ei päätetty siitä, että mitä neuvoloita lakkautetaan, vaan esillä oli vaihtoehdot, joissa Itäkeskukseen siirtyy kaikki idän neuvolat paitsi joko a) Vuosaari, b) Vuosaari ja Laajasalo tai c) Vuosaari, Laajasalo ja Herttoniemi. Itse toin esille, että on tutkittava myös vaihtoehto d, jossa Vuosaaren, Laajasalon ja Herttoniemen lisäksi Kontulan suunnalla säilyy yksi neuvola.

Lopullisia päätöksiä ei siis tehty. Neuvoloiden toiminnan siirtäminen ei varsinaisesti kuulu lautakunnan päätettäväksi (jos tiloista ei luovuta), mutta päivänselvää on, että tammikuisen päätöksemme valossa lautakuntaa olisi pitänyt ainakin informoida toimintojen tarkoista keskittämisistä ja luoda alle 1-vuotialle jalkautuvat lähineuvolakäynnit. Olen viimeksi marraskuussa 2016 kysynyt, mikä on tilanne lähineuvoloiden suhteen ja milloin tarkemmista suunnitelmista päätetään. Silloinkaan meille ei ole kerrottu tarkoista neuvoloiden toimipisteiden siirrosta Itäkeskukseen.

Nyt on vihdoin lautakunnalle tiedotettu (kuitenkin vasta kysyttyäni), että sekä Kivikon, Kontulan ja Myllypuron neuvolan toiminnot siirtyvät Itäkeskukseen, mutta tämä tapahtuu jo muutaman viikon päästä! Marssijärjestys ei todella ole mennyt oikein. Samalla lautakunnan vaatima jalkautuvien lähipalvelujen kehittäminen on täysin kesken. Esimerkiksi Kivikon neuvolan alueelta ei todella ole ihan lyhyt pyrähdys Itäkeskuksen Itäkadulle.

Korostan, että itse perhekeskuspilotti on hieno asia: aukioloajat pitenevät (7-20), perheitä aletaan hoitamaan aidosti moniammatillisesti ja kaikki palvelut neuvolakäynneistä terapioihin saa yhdestä pisteestä. Mutta välimatkojen kasvaessa tarvitaan jalkautuvia lähipalveluja, jotta perheiden elämä ei hankaloitu.

On tärkeää muistaa, että perhekeskus ei ole vain fyysinen tila, vaan toimintamalli. Lähipalvelun on ajateltu vahvistuvan sähköisen asioinnin (mm. chat), pidennetyn aukiolon, 3-vuotistarkastuksien tapahtumisen päiväkodissa, avoneuvolan iltavastaanotoksi laajentumisen ja lastensuojelun sekä kotipalvelun kotiin jalkautumisen avulla. Mutta tämä ei vielä riitä varsinkaan sille suurelle osalle perheistä, jotka tarvitsevat vain vähän palveluja.

Mitä nyt sitten enää voi tehdä?

1) Ensinnäkin kyse on ensimmäisestä laajemman mittakaavan perhekeskus-pilotista (toimintamalleja on jo pilotoitu), joten se täytyy tehdä nyt kunnolla ennen kuin johtopäätöksiä muiden neuvoloiden toimintojen siirtämisestä tehdään. Ihmisiltä pitää systemaattisesti selvittää, paranivatko palvelut/hyvinvointi vai olisiko toiveita muutoksiin (esimerkiksi lähipisteisiin).

2) Alle 1-vuotiaiden lähineuvolapalveluja tulee kokeilla idässä ainakin

  • lisäämällä kotikäyntejä. Myös uudelleensynnyttäjien ensimmäinen käynti pitäisi tapahtua kotona pitkän bussi/metromatkan sijaan. Onneksi on luvattu, että alle 1-vuotiaiden tarkastuksen kohdalla poisjääneisiin otetaan yhteyttä ja tarjotaan kotikäyntiä. Mutta tämä ei vielä riitä.
  • tarjoamalla testiryhmälle mahdollisuus perusneuvolakäynteihin tai ainakin osaaan niistä lähempänä sijaitsevassa etäpisteessä, esimerkiksi Kontulan suunnalla. Tiloista ei ole nimittäin vielä luovuttu. Näin saadaan tietoa siitä, mitä perheet todellisuudessa haluavat.

3) Katsotaan pilotin tulokset ensiksi ennen kuin siirretään muiden neuvoloiden toimintoja. Laajasalon ja Herttoniemen alueelle tarvitaan esimerkiksi neuvola. Kalliosta itään ei voi olla tulevaisuudessa vain kahta neuvolaa.

Aiemmat kirjoitukseni sotelautakunnasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *