Soten 2019 palvelut päätettävänä

Huomisen sotelautakunnan kokouksen isoin asia on ensi vuoden käyttösuunnitelma. Sotepalveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden kannattaa käydä lukemassa se.

Sote-palvelujen talousarvio vuodelle 2019 on 1 424,5 milj. euroa on päivystystoimintojen siirto huomioiden 3,4 % korkeampi kuin vuoden 2018 talousarvio, mikä merkitsee kerrankin pientä kasvua (kun lasketaan mukaan väestönkasvun (1,19 %) ja kustannustason muutos (2,10 %) ja kaupungin tuottavuustavoite (0,5 %)). Etenkin ikääntyneen väestön kasvu aiheuttaa paineita sosiaali- ja terveystoimialalla. Ensi vuoden yksi kuumimmista perunoista tulee olemaan se, että palvelusetelivaihtoehto terveysasemapalveluissa valmistellaan lautakunnan päätettäväksi kevään 2019 aikana.

Onnistuimme neuvottelemaan useaan asiaan lisää rahaa: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 29.10.2018 esittämä 13 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti se kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, terveysasemien saatavuuden parantamiseen, sosiaalityön mitoitusten parantamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa sekä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi omaishoidon omaishoitajien asemaa ja jaksamista, ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa, lastensuojelua, sekä ruotsinkielisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja viestintää muun muassa uudella ruotsinkielisten palvelujen tiedottajalla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle on kohdennettu 0,3 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi ja 4,7 milj. euroa järjestelyerään. Itse olisin halunnut, että tästä rahasta olisi panostettu vielä enemmän nuorten mielenterveyteen, kouluterveydenhoitoon ja etsivään sosiaalityöhön.

Lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ovat mm.

-Parannamme sosiaalityön henkilöstömitoitusta lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa kaupunginvaltuuston syksyllä 2018 hyväksymien linjausten mukaisesti. Muutenkin lastensuojeluun ohjataan lisärahaa.
-Kallion perhekeskus aukeaa.
-Kouluikäisille 11–16 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan uutena palvelumuotona sosiaaliohjausta.
Yksinäisyyden vähentäminen järjestämällä iltapäiviksi harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten arkeen. Lasten ja perheiden hyvinvointia edistetään myös tuomalla kulttuuritoimintaa lapsille ja perheille esimerkiksi perhekeskuksiin.
-Sosiaali- ja terveystoimiala käynnistää toimenpidesuunnitelman laatimisen yhdessä muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi (tähän liittyy myös aiempi linjauksemme, että nuorten päihdeasunnottomien tilapäismajoituksen ja kuntoutuksen erillinen järjestäminen selvitetään).
-Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille antaman ohjeen mukaan tuotamme itse turvapaikanhakijoiden neuvolapalvelut ja perustamme keskitetyn neuvolayksikön paperittomille ja turvapaikanhakijoille.
-Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyteen panostaminen: Lisäämme nuorisoaseman voimavaroja ja vahvistamme nuorille tarjottavia matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja kuten liikkuvaa mielenterveystyötä. Liikkuva mielenterveystiimi (psykologi, kaksi sairaanhoitajaa ja sosiaaliohjaaja) tarjoaa tukea nuorille, jotka eivät ole vielä mielenterveyspalvelujen piirissä.
-Neuvolatoiminnassa vahvistamme Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä liikkumisen lisäämiseksi.
-Myönteisen erityiskohtelun (PD) rahaa edelleen neuvoloille, perhekeskuksiin ja kouluterveyteen

Muita tärkeitä asioita:
-Helsingin päivystystoiminnot integroituvat HUS:iin 7.1.2019 alkaen
-Monipuolisten digitaalisten ja sähköisten palvelujen kehittäminen, mm. chat-palvelujen, itse- ja omahoitopalvelujen sekä etäkäyntien ja –vastaanottojen lisääminen. Chat laajennetaan (ennen käytössä mm. neuvoloissa) mm. terveyskeskuksiin.
-Uusi keskitetty hyvinvointi- ja terveyskeskusmalli laajenee koko kaupunkiin: Malli toimii joko samassa toimipisteessä (Kalasatama ja Vuosaari) tai verkostona (Myllypuro, länsi, Keskusta-alue, pohjoinen).
Kotihoidossa lisätään sairaanhoitajien määrää aiemman tavoitteen mukaan niin, että sairaanhoitajien osuus koko kotihoidon henkilökunnasta on 20 %. Lisäys toteutetaan sekä vähintään 20 vakanssin lisäyksenä että henkilöstörakenteen muutoksena kotihoidossa.
Omaishoidon kotiin myönnettävän niin sanotun tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 tuntiin vuorokaudessa vuonna 2019.
-Tasa-arvoa vahvistetaan osallistumalla kaupunkiyhteiseen tutkimushankkeeseen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja tasa-arvon toteutumisesta palveluissa.
-Hyödynnetään paremmin asiakkaiden palaute LINKKI
-Kotihoidon matkoja optimoidaan, jotta asiakkaan luona vietettyä aikaa voidaan pidentää

Itse olen esittänyt vielä kysymyksiä mm. synnytyksen jälkeisen fysioterapian lisäämisestä, lähineuvoloista ja perhekeskusten yksittäisistä parannuksista.

Toinen kokouksen suuri asia on Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma, jonka huoneistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320 htm² Sähkötalon osalta. Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut (tämä lisätty aloitteestamme prosessissa).

Nostamme esille mm. seuraavia kysymyksiä (asia jää pöydälle) (lisäksi olen kysynyt Kalasataman ongelmien ratkaisujen tilanteesta)
-Otettava huomioon Kalasataman ongelmat ja ettei samoja tule tässä
-Jäävätkö suunnitelmissa siis keskustan neuvolat nykyisille paikoilleen? Vastaus oli, ettei jäisi, joten tämä on nyt mietittävä kunnolla.
-Milloin päätetään luovuttavista tiloista (mitkä ovat nuo mainitut luovuttavat 6650 neliötä)?
-Miten ylipäänsä THK-mallissa on kehitetty jalkautuvien palveluiden toteutumista?

Muut asiat

Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen (Haartmaninkatu 1) tarveselvityksen hyväksyminen: Huoneistoala on 3452 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 1 177 000 euroa vuodessa. Haartmaninkatu 1:een sijoitettavien toimintojen tavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä.

Hyväksytään työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin
Hyväksytään sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1.1.2019 alkaen sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo on 10,50 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että terveysasemien johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) julistetaan uudelleen haettavaksi. Terveysasemien johtajalääkärin avointa virkaa hoitaa ilman julkista hakumenettelyä Timo J. Lukkarinen enintään 31.5.2019 saakka.

Muut sotelautakunnan kirjoitukseni täältä.

Yksi vastaus artikkeliin “Soten 2019 palvelut päätettävänä”

 1. Laura Nordström sanoo:

  Keräsin taannoin myös Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ongelmista ja hyvistä puolista palautetta. Tässä nyt listana vielä ne, jotka olen virastolle välittänyt ja niitä on luvattu selvittää:
  -kulkuyhteydet: esim. Mäkelänkadulta ja Arabianrannasta voivat olla hankalia –> HSL on kuulemma näistä tietoinen
  -Röntgenin puutetta kritisoidaan paljon. –> Vuoden vaihteen jälkeen tulee tilastotietoja siitä, miten paljon kalasataman asiakkaat ovat käyttäneet HUS kuvantamisen tutkimuksia. Näin voidaan arvioida tarve uudelleen.
  -lapsille toivottiin omaa leikkinurkka/odotuspaikka –> tätä selvitellään
  -Englanninkielisessä takaisinsoitossa oli eräälle soittanut kaksi englantia puhumatonta ihmistä takaisin, joista ensimmäinen löi luurin korvaan ja toinen oli vaatinut, että on osattava suomea! –> tämä luvattu käydä läpi.
  -Ajan peruuttaminen sähköisesti vaikea löytää –> luvattu katsoa viestinnän kanssa läpi
  -vastaanottohuoneissa ei luonnonvaloa ja taustatiloissa ei omaa paikkaa löydy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *