Soten kehittäminen 2018

Sotelautakunnassa käsittelemme paraikaa viime vuoden toiminnan toteutumista.

Tässä muutamia esimerkkejä hyvistä saavutuksista ja yksi selkeä epäonnistuminen:

Tavoite: Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.

→ Tavoite toteutui. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja kehitettiin. Lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni vuoteen 2017 verrattuna 422 asiakkaalla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä nousi 564 asiakkaalla.

Se huono uutinen: Tavoite: Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

→ Tavoite ei toteutunut. T3 oli 16 vuorokautta vuoden 2018 lopussa. Selittäviä tekijöitä tavoitteen toteutumattomuudelle oli useita. Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 14 prosenttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä oleellisesti vähentänyt tavanomaisten kiireettömien vastaanottojen kysyntää (T3), kun palvelujen kysyntä kokonaisuudessaan on samanaikaisesti kasvanut.

Hyviä toimenpiteitä mm.:

Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskus sekä Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön.

Keskitimme alueellisen ikääntyneiden palvelujen neuvonnan, ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja päätökset helmikuun alussa yhteen paikkaa, Seniori-infoon.

Laajensimme aikuisille paperittomille henkilöille tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Paperittomille tarjotaan nyt lakisääteisen kiireellisen hoidon lisäksi myös välttämätön terveydenhoito kuten helsinkiläisille. Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat paperittomat henkilöt ovat saaneet laajat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jo vuodesta 2014.

Myös varhaista tukea laajennettiin perustamalla uusi sosiaaliohjauksen palvelu 11–16 -vuotiaille ja heidän perheilleen.

Lapsiperheille on tarjolla kuormittaviin tilanteisiin uudenlaista palvelua – Tarvitsen apua -nappi.

Helpotimme vuoden lopusta alkaen helsinkiläisten yhteydenottoa terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ja terveysasemille tarjoamalla heille sähköisen yhteydenoton mahdollisuuden.

Omaolo-palvelussa asiakas pystyi itsenäisesti tekemään hengitystietulehduksen, virtsatietulehduksen ja alaselän kipujen tai vamman sähköisen oirearvion.

Muut sosiaali-ja terveyslautakunnan kirjoitukseni

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *