Lobbaustutkijoiden kanta lobbarirekisteriin

Vastaus kyselyyn avoimuusrekisterivalmistelusta Lähetetty 5.5.2020 otakantaa.fi-palveluun Miten lobbaus tulisi mielestäsi määritellä avoimuusrekisterivalmistelussa? Lobbausta tutkivina eri alojen tutkijoina ymmärrämme lobbauksen laajasti vaikuttamisena päätöksentekoon. Avoimuusrekisterin kohdalla se on kuitenkin rajatumpaa vaikuttamista, joka kohdistuu julkiseen päätöksentekoon. Avoimuusrekisterivalmistelussa lobbaus tulee määritellä yhteydenpitona päätöksiä tekevän, valmistelevan tai toimeenpanevan tahon ja sellaisen tahon välillä, jolla on jotain intressejä päätöksentekoon liittyen. YhteydenpitoLue lisää »

Soteuudistus jälleen lautakunnassa

Tärkeimmät asiat huomisen sotelautakunnan kokouksessa ovat (koko lista täällä): 1) Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveysministeriön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista  Lähtökohtaisesti lausunto on positiivinen suhteessa loppuraporttiin, jonka mukaan ”Erillisselvityksen ohjausryhmä esittää loppuraportissa yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi yksimielisesti vaihtoehtoa, jossa Uudellamaalla olisi neljä itsehallinnosta aluetta ja lisäksi Helsingin kaupunki, jolla olisi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuuLue lisää »

Globaali tasa-arvotyö tarvitsee puolustajia

Kolumni julkaistu Demon nettisivuilla World Economic Forumin mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon kasvaessa yhteiskunnat vaurastuvat ja tulevat turvallisemmiksi. Globaalisti äärimmäinen köyhyys on edelleen sukupuolittunutta: 122 naista suhteessa 100 mieheen elää äärimmäisessä köyhyydessä. Naisiin suunnattu raha ohjautuu lasten koulutukseen ja terveyteen eli kehitykseen. Globaalilla tasolla tasa-arvotyö on siis mitä parhainta kehitysyhteistyötä. Näin on myös demokratian edistämisen suhteen.Lue lisää »

Sotepalvelut kaipaavat lisää rahaa

Kokouksen tärkeimmät asiat ovat ensi vuoden talousarvio, Kampin (eli Keskustan) hyvinvointi- ja terveyskeskus sekä sotelausunto. 1) Talousarviosta: Lähtökohtaisesti ongelma on se, että ensi vuoden budjetti (joka tehty tarkasti kaupungin raameihin) ei tule riittämään palveluihin, jos huomioidaan mm. väestönkasvun merkittävän osuuden tulevan iäkkäimmistä ja se, että lastensuojelun ja vammaispalveluiden (20 miljoonaa) tämän vuoden ylitykset ei oleLue lisää »

Soten kehittäminen 2018

Sotelautakunnassa käsittelemme paraikaa viime vuoden toiminnan toteutumista. Tässä muutamia esimerkkejä hyvistä saavutuksista ja yksi selkeä epäonnistuminen: Tavoite: Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna. → Tavoite toteutui. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja kehitettiin. Lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni vuoteen 2017 verrattuna 422 asiakkaalla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määräLue lisää »

Ajatuksia EU:n tilasta

Kommentoin EU:n tilaa, kriisejä, vaaleja ja omaa tutkimustani Eurooppalaisen Suomen podcastissa. Kuuntele täältä, oli kiinnostava keskustelu! Kommentoin myös 1.3. Portugalin EU-asioista vastaavan valtiosihteerin Ana Paula Zacariaksen innostavaa puhetta yliopistolla. Nuorten alhaisesta osallistumisesta EU-asioihin (ja äänestämisestä) toin esille 1) sosioekonomisen taustan vaikutuksen äänestämiseen eli peruselinolosuhteiden ja hyvinvoinnin parantamisen merkityksen osallistumisen lisäämisessä, 2) nuorille tärkeiden asioiden, kuten ilmastonmuutoksenLue lisää »

Synnyttäneiden äitien fysioterapiaa lisätään

Erkaumien ja lantionpohjanlihasten hoidossa parannuksia Vauvan saamisessa suurin huomio ja jännitys kohdistuvat synnytykseen, joka onkin useimmiten elämän mullistava tapahtuma. Vähemmän kuitenkin puhutaan niin julkisuudessa kuin neuvolassa synnytyksen jälkeisestä palautumisesta. Vatsalihasten erkaumat ja lantionpohjanlihasten ongelmat vaivaavat lukemattomia naisia ja heikentävät elämänlaatua ja terveyttä. Onko äiti tuomittu ikuiseen trampoliinikieltoon ja märkiin alushousuihin Itse olen todistanut valtavan hyvääLue lisää »