Human rights are for everyone

Column published in Helsinki Times on 21.3.2017 Helsinki is now an international place. Every day we become more connected with the rest of the world. This is the right direction to be going in and needs to be supported by municipal policies. Municipal elections are also elections on basic rights. At this moment in timeLue lisää »

Helsingin kaupunkiluonnon puolesta

Vastasin kyselyyn Helsingin kaupunkiluonnosta: 1. Kannatan jo rakennettujen tilojen ja rakennetun kaupunkiympäristön tehokkaampaa käyttöä viheralueille rakentamisen sijasta. Kyllä Tarvitaan tiiviisti rakennettu Helsinki, joka kuitenkin kunnioittaa kaupunkiluontoa. Tarvitaan myös kaikille oikeuden metsään, luonnonmukaista puistojen hoitoa ja kansallisen kaupunkipuiston. Keskuspuistossa on säilytettävä mahdollisimman paljon metsää, Vartiosaaren rakentamispäätös on purettava ja Kivinokka on säilytettävä edelleen. 2. Metsien hakkuitaLue lisää »

Vastauksia Keskuspuistosta

Pitääkö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää nykyisessä laajuudessaan? * Kyllä Keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Kun kaavoituksessa edetään, tulee pitää huolta, että arvokasta metsää ei kaadeta ja Keskuspuistoa ei kavenneta liikaa. Hämeenlinnanväylän bulevardi tulee toteuttaa viimeiseksi ja huolella siten (esimerkiksi kapeampana Maunulan ja Pirkkolan kohdalla), että Keskuspuiston arvokasta luontoa ei tuhota. Mahdollinen rakentaminen voidaan sovittaa rajatuille reuna-alueille,Lue lisää »

Mitä olemme saaneet aikaan sotelautakunnassa – osa 2

Viimeiset vuodet olen kahlannut läpi loputtomat määrät esityslistoja ja liitteitä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia varten ja vääntänyt asioista kokouksissa. Miten helsinkiläiset ovat hyötyneet tästä paperisodasta? Seuraavien edistysaskeleiden vuoksi on kannattanut puurtaa (päivitetty 7.6.2017): 1) Paperittomien terveydenhuolto: Päätimme, että Helsingissä kaikki paperittomat saavat kiireellistä hoitoa ja raskaana olevat ja alle 18-vuotiaat lapset kiireetöntä hoitoa samaan hintaanLue lisää »

Kasvissyöjä vastaa eläinpolitiikkaan

Vastaukseni Eläinpoliittiseen vaalikoneeseen: 1. Väite: Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi ja eläinkunnan tuotteiden osuutta vähennettävä, esimerkiksi kasvisruokapäiviä käyttöön ottamalla. Vastaus: TÄYSIN SAMAA MIELTÄ Kasvisruoka on ilmasto- ja eläinystävällinen valinta. Sen lisääminen kaikkien ravinnossa on oleellista kestävämmälle kehitykselle. Lue lisää ja tämä. Ollessani jo yläasteella kasvissyöjä oli kasvisruoka välillä loppu vuoron tullessa omalle kohdalle,Lue lisää »

Opiskelijoiden kaupunki

Vastasin kyselyyn World Student Capitalin kärkitavoitteista ja opiskelijan tarpeista ja haasteista seuraavasti: Tavoite 1. Kunnianhimoa sosiaaliseen asuntotuotantoon Jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen, Helsinki lisää uudistuotantoa siten, että uusia opiskelija-asuntoja valmistuu vähintään 300 vuodessa ja ARA-vuokra-asuntoja vähintään 2000 vuodessa. Sitoudun edistämään tavoitetta, mikäli tulen valituksi valtuustoon, lautakuntaan tai vastaavaan luottamuselimeen KYLLÄ Tavoite 2 . PoikittaisliikenneLue lisää »

Yömetro takaisin: kirjoitus Länsiväylässä

Mielipidekirjoitus julkaistu Länsiväylä-lehdessä Länsimetro lisää myös yömetron saavutettavuutta Helsingin joukkoliikenteen käyttäjillä oli vuonna 2014 hieno mahdollisuus käyttää metroa myös yöaikaan. Erittäin monien matkustajien riemuksi metro kulki perjantaisin ja lauantaisin noin puoli kahteen asti. Kuitenkin syksyllä 2014 HSL:n hallitus päätti lopettaa pidennetyn viikonloppuliikennöinnin. Perusteluissa viitattiin kustannusten kalleuteen ja Helsingin kantakaupungin sisällä tapahtuvien matkojen suureen osuuteen. SamallaLue lisää »

YLE vaalikone 2017 vastaukset

.Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon? Olen aikaansaava: Sotelautakunnassa olen saanut läpi miljoonan lisärahan neuvoloille, hätämajoituksen kaikille, paperittomien terveydenhuollon ja asukastalojen pelastamisen. Tätä työtä haluan jatkaa. I social- och hälsovårdsnämnden har jag drivit igenom tilläggsresurser för mödrarådgivningscentraler, nödinkvartering för alla och en räddning av boendehusen. Detta arbete vill jag fortsätta utveckla. Mitä asioita haluat edistääLue lisää »

Tein valtuustoaloitteen yömetrosta

Helsingin valtuustossa tehtiin aloite yömetroliikenteen palauttamisesta Vihreät varavaltuutetut Laura Nordström ja Antti Möller tekivät eilen Helsingin kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen yömetroliikenteen palauttamisesta. Tärkeimpänä perusteena on länsimetron myötä lisääntyvä metron saavutettavuus. Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että “Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Helsingin kaupunki selvittävät, miten yömetro ja bussien yöliikenne olisi parhaiten sovitettavissa yhteen sekä mahdollisuutta palauttaa yömetroliikenne viikonloppuisinLue lisää »