Järjestöille ja soteen rahaa

Huomenna päätetään kaupunkilaisia tukevien järjestöjen avustuksista. Olen itse esittämässä lisärahaa ainakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten auttamiseen. Itselleni tärkein on myös se, että liikkuvan väestön ja paperittomien häjämajoitukseen tullaan luultavasti myöntämään rahat. Toinen kokouksen iso asia on ensi vuoden budjetti. On hyvin valitettavaa, että sitä leikataan verrattuna tästä vuodesta. Onneksi tämä selittyy lähinnäLue lisää »

Sotelautakunnassa järjestöavustukset

Huomisen lautakunnan isoin asia ovat järjestöavustukset eli 5 896 400 euroa 107 järjestön hakemukselle vuodelle 2017. Olen esittänyt useita tarkentavia kysymyksiä, mm. siitä riittävätkö rahat palveluihin (kuten kotiväkivallan ehkäisyyn) ja erityisesti riittääkö Diakonissalaitoksen avustus liikkuvan väestön ja paperittomien hätämajoituksen järjestämiseen. Asia jää kuitenkin pöydälle, joten odotan vastauksia ennen kuin teen esityksiä. Kokonaisuudessaan suuri muutos on se, ettäLue lisää »

Palautteet sotepalveluista ja sateenkaarinuorten hyvinvointi

Tänään sotelautakunnassa käsitellään seuraavat asiat: 1) Sosiaali- ja terveysviraston asiakaspalautekanavista saatu tieto 2013−2015 Asiakkailta kerätään palautteita useilla menetelmillä: – verkossa – pikapalautelaitteilla – muistutuksista ja kanteluista – sosiaali- ja potilasasiamiesten tilastoista – asiakastyytyväisyyskyselyistä – asiakasraadeilta – kokemusasiantuntijoilta Yleisesti ottaen helsinkiläiset arvostavat kunnan palveluja ja ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluihin. Tyytymättömyyttä puolestaan aiheutuu siitä, ettäLue lisää »

Parlamentilta tuki uusille kehitystavoitteille

Euroopan parlamentti äänesti äsken toistamiseen kannastaan koskien kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tulevat ensi vuonna korvaamaan vuosituhattavoitteet. Nämä Post 2015-tavoitteet (joista olen kirjoittanut ennenkin) eroavat merkittävästi vuosituhattavoitteista, sillä ne koskevat myös meitä länsimaalaisia. Aika on ajanut ohi siitä, että kerromme muille, mitä pitää tehdä. Maapallon pelastamiseen tarvitaan kaikkia. Nyt on viimeistään aika osoittaa, että myös meLue lisää »

Isät kotiin

Puheeni puoluevaltuuskunnassa 24.11.2012 Mielipidepalstat ovat pullistelleet Kataisen kotiäitiulostulon jälkeen: toisten mielestä lasten kanssa jäädään kotiin laiskottelemaan; toisten mielestä lapsen paikka on vain kotona ja mielellään äidin kanssa. Vihreät ovat pitkään ajaneet parempaa perheen ja työn yhteensovittamista ja naisten tasa-arvoisempaa asema työmarkkinoilla. Siksi meidän tulisi näkyä enemmän tässä keskustelussa, joka on tärkeä niin monille ihmisille. MyösLue lisää »

Yhden vanhemman perheiden tilanteen helpottaminen

Vastasin Lapsilisä-projektin vaalikysymyksiin: 1. Mitkä kolme asiaa ovat sinulle tärkeimmät asiat, joita tulet ajamaan jos sinut valitaan  -Avoin julkinen tila: käyttämättömät kiinteistöt kaupunkilaisten käyttöön -Tasa-arvoiset lähipalvelut: lisää päivähoitopaikkoja -Monikulttuurinen Helsinki kantaa globaalin vastuunsa: veroparatiiseja käyttävien yritysten kanssa ei tehdä yhteistyötä 2. Lastenhoitopalvelut eivät nykyisellään vastaa työelämän ja perheiden tarpeisiin. Mitä olet valmis tekemään sen eteen, että palvelutLue lisää »

Vierasblogi: Naisiin kohdistuvan väkivallan voi selättää

25.10 vietetään YK:n oranssipäiväkampanjaa, jolloin pukeudutaan oranssiin ja näytään oranssina Facebookissa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tämän päivän kunniaksi julkaisen Brysselissä vaikuttavan entisen työtoverini Eeva Heikkilän kirjoituksen. Naisiin kohdistuvan väkivallan voi selättää, myös Suomessa Suomi kävi läpi Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen, keskimäärin neljän vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun 23. toukokuuta Genevessä. Emme selvinneet tästä tarkastelustaLue lisää »

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo Helsingissä

Kunnallisvaaleissa on kyse myös miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Kaikessa pääteöksenteossa pitäisikin arvioida aina päätöksen sukupuolivaikutukset. Vihreän feminismin tavoitteena on yhteiskunnan rakenteiden korjaaminen siten, että syntyy kaikille reilumpi, sukupuoleen liittyvistä ennakko-odotuksista vapaa yhteiskunta. Vihreä feminismi on myös miesten vapautusliike. Ennen kuin tähän lopputulokseen päästään tarvitaan erityistoimia, kuten sukupuolikiintiöt. Ne pitäisi ulottaa myös kaupunginvaltuustojen, -hallitusten, lautakuntienLue lisää »

Vihreät eriarvoisuutta vastaan ja muita puoluevaltuuskunnan kuulumisia

Tänä viikonloppuna on taas päässyt puhumaan Politiikkaa. Valtuuskunnan kokous alkoi perinteisesti poliittisella keskustelulla, joka paljon painottui kuntapolitiikkaan vaalien lähestyessä. Itse puhuin kuntien globaalista vastuusta ja siitä vähän paikallisemmasta teemasta, että imetykseen ei saa tarpeeksi tukea.Puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö vaati sitovia normeja oppilashuoltoon: 800 oppilasta kohti pitäisi olla yksi kuraattori ja 1500 oppilasta kohti yksi koulupsykologi.Lue lisää »

Kunnallisvaaleissa vammaisen ihmisen asialla

Kävin lisäämässä esittelyni Facebookissa sivulle ”Kunnallisvaaliehdokkaat vammaisen ihmisen asialla”: Olen Vihreiden ehdokas Helsingissä. Onnellisessa ja avoimessa Helsingissä kaikkia, myös vammaisia, kohdellaan tasavertaisesti ja laadukkaat palvelut löytyvät läheltä. Itselleni on eriarvoisuuden vähentämisen lisäksi tärkeää avoin kaupunkitila, joka on esteettömänä avoin kaikille. Olen asunut Berliinissä, jossa näkee paljon enemmän vammaisia osallistumassa kaupunkielämään ja kaikki ovat aina valmiitaLue lisää »