EU veroparatiiseja vastaan

Tänään Veroparatiisimatkat-kampanja järjestää eurovaalipaneelin oikeudenmukaisesta veropolitiikasta. Tämä on todella ajankohtainen teema. Kannattaa katsoa tarkkaan, mitä meppiehdokkaat ovat tästä mieltä, sillä EU:ssa on tehty ja tullaan tekemään veropaosta hyvin tärkeitä päätöksiä. Tilaisuuden kutsu paljastaa hyvin asian mittaluokan: ”EU-alueelta häviää harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn takia jopa 1 000 miljardia euroa vuodessa. Summa ylittää EU-maiden yhteenlasketun terveysbudjetin.Lue lisää »

Nyt tilaisuus toimia pääomapakoa vastaan

Puheenvuoro puoluevaltuuskunnassa Van Rompuy totesi vastikään EU:n menettävän biljoona euroa vuosittain veronkierron takia. Sattumalta summa on suurin piirtein sama kuin, mitä kehitysmaat menettävät pääomapaon muodossa. Tämä on lähes kymmenen kertaa enemmän kuin niihin virtaava kehitysapu! Veroparatiisit, siirtohinnoittelu…Nämä kiinnostivat hetki sitten vain globalisaatiokriittisiä kansalaisia, mutta nyt niille on todella momentumia. Samalla tavalla kuin muutama vuosi sittenLue lisää »

Veroparatiisivapaa Helsinki?

Maanantaina kaupunginhallituksessa käsitellään selvitystä veroparatiiseista. Taustalla on viime vuonna hyväksytty globaalin vastuun strategia, jonka mukaan: ”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. 
Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä hyödyntäen selvitys kuntien ja muiden pakallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien
mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä tällaistenLue lisää »

Veroparatiisivapaa Helsinki

Tänään Hesari kirjoitti tärkeästä teemasta eli veronkierron vähentämisestä Helsingissä. Kansainvälisesti veronkierto on todella merkittävä ongelma, erityisesti kehitysmaille. Köyhistä maista valuu pois rahaa pääasiallisesti monikansallisten yritysten väärinkäyttäessä veroparatiiseja ja siirtohinnoittelujärjestelmää (josta UM, Kepa ja Tax Justice Network pitivät kesäkuussa hyvän seminaarin Helsingissä). Kyse ei ole mistään pikkusummasta, vaan laiton pääomapako vastaa noin yhdeksää kertaa kehitysyhteistyömäärärahoja. MiksiLue lisää »

I love taxes

Keskustelemme paraikaa vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa veroista. Mikä olisikaan kiintoisampaa? Jotta päästään eroon taantuman aiheuttamasta verotaakasta ja saadaan valtiontalous tasapainoon, on VM laskenut, että vuosittain on säästettävä valtion budjetissa 1,5 miljardia. Tällöin oltaisiin tiellä kohti velan vakiinnuttamista 60 prosenttiin, mikä on EU:n asettama velkakatto.