Ihmisoikeudet

Juuri tällä hetkellä on elintärkeää puolustaa kaikkien, myös muualta tulleiden, oikeuksia. Globaalisti solidaarisessa Helsingissä on tilaa kaikille. Kaupunki, joka kohtelee maahanmuuttajia tasavertaisina yhteisön jäseninä, kohtelee varmasti hyvin myös muita asukkaitaan. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys rikastuttavat kaikkien kaupunkilaisten elämää. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että paperittomat saavat terveydenhuoltoa, hätämajoitusta järjestetään kaikille, maahanmuuttajien turvakoti pystyi jatkamaan toimintaansa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat pakolaiset saavat lisätukea.

Vastaanottavainen ja avoin Helsinki tarvitsee:

-sujuvampaa kotouttamista: kielenopetusta ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden kaupunkilaisten kanssa. Kehittämisessä kannattaa kuulla järjestöjä.

-jatkon hätämajoitukselle pakkasöinä kaikille.

-tukea maahanmuuttajien työllistymiselle ja yrittäjyydelle.

kansainvälisyyskasvatusta kouluissa.

-sotepalveluja ja neuvontaa eri kielillä.

paperittomille myös tarpeellisen kiireettömän terveydenhuollon.

VALITTUhatamajoitus_netti_pieniKuvaaja Maria Santto