Lapsiperheet

Lapsiperheiden palveluihin tulee panostaa leikkaamisen sijaan. Vain näin saadaan lapsiperheiden eriarvoistuminen kuriin. Vähäosaisuus lähtee usein jo lapsuudesta. Tarvitaan ennaltaehkäiseviä palveluja, esimerkiksi resursseja kotipalveluun ja nopeaa pääsyä perheneuvolaan. Päivähoitopaikka on löydyttävä läheltä ja koulujen ei saa antaa eriarvoistua. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että neuvoloiden toimintaan ja lastenvalvojille on ohjattu lisäresursseja, perhekeskuksia perustetaan lähineuvoloita unohtamatta, riskiryhmän ensisynnyttäjille lisättiin kotikäyntejä ja neuvolatarkastuksia kokeillaan päiväkodeissa.

Mutta työtä vielä riittää. Lapsille parempi Helsinki tarvitsee:

-kaikki lapsiperheiden sotepalvelut yhden katon alle tuovat perhekeskukset toimintaan

-uhan alla olevat lähineuvolat on turvattava alle 1-vuotiaille.

-laadukkaampaa päivähoitoa: pienempiä päiväkotiryhmiä, päivähoitopaikka läheltä, psykologeja varhaiskasvatukseen, kielten oppimista ja kulttuuri- ja metsäretkiä. Ei hallituksen leikkauksia.

-satsaamista nuorten mielenterveyteen: matalan kynnyksen palveluja, erilaisia hoitomuotoja, tukea koko perheelle ja katkeamattomia hoitojaksoja.

kouluihin riittävä määrä terveydenhoitajia, psykologeja ja kuraattoreita.

-riittävästi resursseja lastensuojeluun ja perhehoitoon.

-edullinen iltapäivätoiminta kaikille halukkaille 1. ja 2. luokan oppilaille.

-maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

toimivaa imetystukea synnytyssairaaloihin ja neuvoloihin.

Kuvaaja Maria Santto