Tavoitteet

En pelkää avata suutani. Haluan reilua politiikkaa, onnellisuuden asettamista etusijalle, vihreän maapallon, oikeudenmukaisemman ja suvaitsevan maailman, avoimemman ja yhdenvertaisemman kaupungin ja tiedon vapautta.

Reilu politiikka

Vaihtoehtoja on aina. En usko ihmisiin, jotka väittävät jonkin päätöksen olevan ainoa mahdollinen. Haluan, että päätöksiä tehtäessä punnitaan avoimesti kaikkia vaihtoehtoja. Politiikan tulee perustua tasa-arvoiseen keskusteluun ja avoimeen tiedonsaantiin. Haluan muuttaa politiikan ”sääntöjä”: on rehellistä sanoa joskus erehtyneensä, puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja myöntää muidenkin olevan välillä oikeassa. Monokkelit pois silmiltä!

Onnellisuuden asettaminen etusijalle

Elämässä, varsinkin politiikassa, unohdetaan liian usein, ettei ratkaisevin tekijä ole raha. Kilpailu ei yksin tuo onnea. Meidän tulee asettaa kaiken toiminnan päämääräksi ihmisten onnellisuus eli vapaus valita ja toteuttaa itseään, mahdollisuus elää terveenä ja liikkua vapaasti. Meillä olisi varaa viettää enemmän vapaa-aikaa: tavata muita ihmisiä, leikkiä lasten kanssa, samoilla luonnossa ja vallata katuja. Tärkeintä on poistaa onnellisuuden toteutumisen esteet, kuten vaikka liian korkeat kynnykset ja naisten urakehitystä estävä lasikatto.

Vihreä maapallo

Ympäristöä ei tule lähestyä vain sen käyttöarvon kautta. Eläimet, metsät ja meret tarvitsevat puolestapuhujia. Meidän ei tule elää yli varojemme, vaan luontoa kunnioittaen. Ympäristö- ja ilmastoystävällisten valintojen tulisi olla nykyistä helpompia ja edullisempia, jotta pysäytämme ilmaston lämpenemisen ja biodiversiteetin häviämisen.

Oikeudenmukaisempi ja suvaitsevainen maailma

Ei ole oikeudenmukaista, että maapallolla niin moni elää köyhyydessä. Meidän on tuettava köyhempien maiden elinolojen parantamista esimerkiksi kehitysyhteistyöllä ja maailmankaupan rakenteita tasa-arvoistamalla. Myös Suomessa tuloeroja on kavennettava. On viisautta suvaita erilaisia elämäntapoja. Ihmisillä tulisi olla yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Avoin ja yhdenvertainen kaupunki

Kaupungin tulee kuulua kaikille. Rikkaita ja vähävaraisia ei tule erotella omiin kaupunginosiinsa. Tasa-arvoiset palvelut ja kohtuuhintainen asuminen ehkäisevät eriarvoistumista. Ilmastoystävällisessä kaupungissa pyöräily on helppoa, raitiovaunu vie kotiin ja ruokakauppa on lähellä. Avoimessa kaupungissa on tilaa kaikille hengittää ja luoda uutta: on avoimia kaupunkitiloja ja suvaitseva ilmapiiri.

Tiedon vapaus

Uskon sivistykseen ja mielestäni sivistys kuuluu kaikille. Minulle humanistina ja valtiotieteilijänä sivistys merkitsee ensisijaisesti kriittistä suhtautumista ”totuuksiin” ja uteliasta tiedonjanoa. Se merkitsee myös asiantuntemusta, vapautta ajatella itse ja olla luova sekä rohkeutta ilmaista omia mielipiteitään. Meidän on pidettävä huolta, että ihmisillä on tasa-arvoinen pääsy tietoon ja että tietoa kartuttavaa tutkimusta voidaan tehdä vapaasti.

Haluan perustulon, ihmisoikeuksien kunnioittamista, maksutonta koulutusta, laadukkaita ja helposti saavutettavia sotepalveluja kaikille, sitovia kansanäänestyksiä, junayhteyden Baltian läpi Keski-Eurooppaan, samasta työstä samaa palkkaa, soiden suojelua, rauhaa, ydinaseettoman maailman, vapautumista sukupuolen rajoitteista, vapaata liikkuvuutta, epäkaupallisia tiloja ihmisten vapaaseen käyttöön, kaupunkiluontoa, enemmän vapaa-aikaa, lihan tehotuotannon vähentämistä ja reilua kauppaa.

Jo tänään voisi verottaa pääomamarkkinoita transaktioverolla, pienentää päivähoidon ryhmiä, laskea äänestysikärajaa 16-vuoteen, suojella enemmän Etelä-Suomen metsiä, nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin, jakaa vanhemmuuden kustannukset tasan työnantajien kesken ja toteuttaa vanhempainvapaissa 6+6+6-malli, panostaa raideliikenteeseen ja edullisempaan asumiseen, toteuttaa ruuhkamaksut ja yömetron, ottaa käyttöön uraanivero, lisätä uusiutuvaa energiaa, edistää autoilun sijaan pyöräilyä, solmia kansainvälinen asekauppasopimus, lisätä taidetta kaduille ja julkisiin tiloihin, sulkea säilöönottokeskukset, lisätä luomutuotantoa, luopua turkistarhauksesta, panostaa opintojen ohjaukseen ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Kaupunkipoliittiset tavoitteeni löydät kunnallisvaaliosiosta ja arvot kohdasta Aatteet.

Opiskelijapoliittisia tavoitteitani: HYYn edustajistovaalit 2007.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna