Yhdenvertaisuus ja sotepalvelut

On panostettava sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kaikilla helsinkiläisillä on tasa-arvoiset ja laadukkaat julkiset palvelut. Terveyseroja on kavennettava. Matalan kynnyksen palvelut ennaltaehkäisevät eriarvoistumista, syrjäytymistä ja köyhyyttä. Ihmisiä ei saa juoksuttaa luukulta toiselle, eikä mahdollisuus käyttää palveluja saa riippua lompakon paksuudesta tai sukupuolesta. Tämä on sotelautakunnassa päättämämme suunta, mutta tarvitaan enemmän ihmisten arkeen jalkautuvia palveluja ja kohtuuhintaista asumista. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen saanut aikaan sen, että terveyskeskusjonoja on lyhennetty, aukioloaikoja laajennettu, kotihoitoon satsattu, asukastalot ja lähityö pelastettu, terveysneuvonta säilytettiin ja ensimmäinen hyvinvointikeskus aloittaa Kalasatamassa vuonna 2018. Kaikki sotelautakunnan saavutukseni löydät täältä.

Yhdenvertainen ja hyvinvoiva Helsinki tarvitsee:

-kaikille pääsyn uusiin hyvinvointi- ja terveyskeskuksiin, joissa saisi kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut integroidusti saman katon alta. Yhtenäinen hoitopolku on suunniteltava heti ensi tapaamisella moniammatillisesti.

-kaupunkilaisten pariin jalkautuvia uudenlaisia soten ja nuorisotyön lähipalveluja, esimerkiksi asukastaloissa. Muuten palveluverkkouudistus ei toimi.

-terveyskeskuksiin pääsyn ilman jonoa.

-soteuudistuksessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelujen turvaamisen. Valinnanvapaus ei saa heikentää tätä ja lisätä kustannuksia. Helsingille uudistuksessa jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, muun muassa nuoriso- ja asuntopolitiikalla, on tehtävä tosissaan, ei vain paperilla.

-selkeän koko kaupungin suunnitelman kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi ja asunnottomuus kuriin. Ryhmärakentamista ja parkkipaikkanormin väljentämistä.

feminististä kaupunkipolitiikkaa: kaikissa päätöksissä tulisi arvioida, heikentävätkö vai edistävätkö ne naisten tai miesten asemaa.

-kaupungin työntekijöille koulutusta kohdata seksuaalivähemmistöt.

-ihmisarvoisen vanhuuden: kotihoito kuntoon.

Kuvaaja Maria Santtofeministista kaupunkipolitiikkaa

Tallenna

Tallenna

Tallenna